Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Interview Willemien Koning vrouwenvertegenwoordiger 2018

woensdag 27 december 2017

Bron: www.nederlandsevrouwenraad.nl

Willemien Koning start in januari haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger 2018. Wie is Willemien, wat wil ze bereiken en hoe kijkt ze tegen haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger aan? Sanne Kanters (vrijwilliger NVR) en Roséanne Timmer-Aukes (communicatie medewerker NVR) interviewden haar.

Even voorstellen: wie ben je en wat vind je belangrijk in het leven?

Ik ben getrouwd met Kees, hij is boer en brandweerman. Samen hebben we vier kinderen — Harmke (26), Joris (25), Robert (22) en Marleen (16) — en een melkveehouderijbedrijf met 90 koeien en 50 kalveren in Oudkarspel (NH). Vanuit mijn christelijk geloof vind ik waarden als rentmeesterschap en solidariteit, opkomen voor de zwakkeren in de samenleving belangrijk. Verder vind ik het belangrijk dat mensen met respect behandeld worden, dat we oog hebben voor onze naasten dichtbij en ver weg.

Waarom heb je gesolliciteerd voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger 2018?

Ik heb vele functies bekleed bij de land- en tuinbouworganisatie LTO — met focus op Commissie Vrouw en Bedrijf — en ben de afgelopen vier jaar voorzitter geweest van Copa Women’s Committee (Copa is de overkoepeling van de landbouworganisaties in Europa). Met deze commissie behartigen wij de de sociaal-economische belangen van zo’n 23 miljoen Europese vrouwen die werkzaam zijn in agrarische bedrijven. Het thema ‘challenges and opportunities on achieving gender equality and the empowerment for rural women and girls’ is dus een thema waar ik mij al jarenlang voor inzet. Het is mijn passie!

We hebben op nationaal en Europees niveau al veel bereikt, maar er zijn nog veel meer verbeteringen mogelijk. Zeker op wereldniveau zijn er nog heel veel uitdagingen te overwinnen. Ik wil mij daar graag voor inzetten als vrouwenvertegenwoordiger. Het was al enkele jaren mijn wens om ook eens vrouwenvertegenwoordiger te worden en de VN toe te spreken. Toen ik het thema van de Commission on the Status of Women (CWS) in 2018 zag, wist ik meteen dat dit het jaar was dat ik zou solliciteren.

3137-1

Hoe voelt het om Vrouwenvertegenwoordiger 2018 te zijn? Wat zijn je verwachtingen voor het komende jaar?

Ik ben zeer vereerd dat ik door de selectiecommissie ben uitgekozen om in 2018 Vrouwenvertegenwoordiger te zijn. Het voelt als een enorm voorrecht. Ik vind het echt fantastisch dat ik betrokken mag zijn bij de CWS, dat ik contact kan hebben met de delegatie van het ministerie van OCW over de onderhandelingen over het genoemde thema. Ik heb al contact met diverse NGO’s die side-events gaan organiseren en ik mag ook in enkele panels plaatsnemen om input te geven aan de gesprekken over het thema.

Het hoogtepunt is natuurlijk dat ik in oktober de Algemene Vergadering van VN mag toespreken. Ik ben zeer vereerd dat ik de kans krijg om kennis te maken met de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de VN en dat ik namens de vrouwen in het Nederlands Koninkrijk de VN mag toespreken. Ik heb er zin in om komend jaar in Nederland input op te halen en met veel mensen en deskundigen over dit thema te spreken. Ik kom graag bij lidorganisaties van de NVR langs om over het thema te spreken.

Kun je iets vertellen over het thema waar je aandacht voor gaat vragen, namelijk: challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls?

Op wereldniveau produceren vrouwen op het platteland de helft van het voedsel. Ze hebben echter beperkte toegang tot zaden, krediet, mechanische werktuigen, financiën, scholing, sociale voorzieningen en medische voorzieningen. Als wij de toegang van vrouwen tot deze bronnen zouden verbeteren dan wordt de productie op hun landerijen met 20 tot 30 procent verhoogd en het aantal mensen met honger in de wereld zal dan 12 tot 17 procent dalen. Vrouwen bezitten wereldwijd slechts 20% van het land, terwijl zij in ontwikkelingslanden meestal wel degene zijn die merendeel van het werk op het land verrichten.

Ook in Nederland leveren vrouwen en meiden op het platteland een belangrijke bijdrage aan onze voedselproductie. Ze zorgen voor voedsel van hoge kwaliteit, zijn professioneel bezig, economisch van groot belang en staan wereldwijd in hoog aanzien. Zonder hun inzet hadden wij niet drie keer per dag te eten. Maar hoe is het met de positie van deze vrouwen? Hun inkomen staat vaak onder druk en wisselt veel. Vooral de laatste tijd hebben ze in extreme mate te maken met allerlei nieuwe regels en wetten vanuit de overheid en met een maatschappij die steeds meer van hen eist. Die Vrouwen kunnen wel wat ‘’empowerment’’ gebruiken: waardering en respect en voldoende inkomen voor hun levensonderhoud.

Vrouwen runnen het bedrijf vaak samen met hun man. Het is daarbij belangrijk dat zij hun sociale en economische positie goed regelen, anders kunnen er problemen volgen bij gevallen van overlijden en echtscheiding. Als je jarenlang meewerkt in het bedrijf van je echtgenoot en zaken rond beloning niet goed hebt afgesproken, dan kun je met lege handen komen te staan. Eigendomsrechten van woningen, bedrijven en land in Nederland zijn niet gendergelijk. Mannen hebben beduidend meer eigendomsrechten dan vrouwen, dus ook daar liggen kansen voor verbetering en versterking van de positie van vrouwen — zeker ook op het platteland. Het verkrijgen van krediet schijnt ook in Nederland voor vrouwen moeilijker te zijn dan voor mannen, dus ook daar wil ik aandacht voor vragen.

Hoe ga je het komende jaar aandacht vragen voor dit thema?

Ik wil het thema bespreken en input ophalen bij deskundigen uit de agrarische sector, bij landbouworganisaties waaronder LTO en het Nederlands Agrarisch Jongerencontact (NAJK), bij ontwikkelingshulporganisaties zoals Agriterra en Action Aid en natuurlijk bij de lidorganisaties van de NVR! Ik wil het onderwerp ook breder insteken namelijk op Europees niveau en wereldwijd. Via de VN kunnen we ook internationaal beleid beïnvloeden. Ik ga niet alleen met vrouwen spreken, maar ook met mannen. Ik probeer zoveel mogelijk interviews te geven voor Magazines en kranten en mijn uitdaging is om ook in een talk-show op tv te komen.

Hoe ga je je voorbereiden op je statement-voordracht tijdens de 62e commissie in NY?

Ik zal de high-lights uit de input en kennis die in verzameld heb over het onderwerp samenvatten, aangeven waar problemen liggen en wat ons verzoek is aan de VN. Ik ga voor 200% mijn best doen. Ik wil het onderwerp goed neerzetten en een sterke oproep doen, zodat de leden van de VN zeggen: “Die mevrouw daar heeft een punt, daar gaan wij mee aan de slag!”

Hoe ga je ervoor zorgen dat je de stem van ‘de Nederlandse vrouw’ hierbij goed zal vertegenwoordigen?

Ik zal het hele land doorreizen om overal input te halen. Ik zal overal mijn kaartjes verspreiden met de oproep tot input. Verder zal ik de sociale media kanalen Twitter en Facebook inzetten om informatie te verspreiden. Het is belangrijk dat lidorganisaties van de NVR mij uitnodigen zodat hun leden mij kunnen voorzien van input! Take your chance! Ik spreek namens het Nederlands Koninkrijk dus ik ga ook een manier verzinnen om input te krijgen uit Aruba, Curacao en Sint Maarten.

Tot slot: wat zijn je belangrijkste doelstellingen voor het komende jaar?

Mijn hoofddoelstelling is om een goed statement met een sterke oproep uit te spreken bij VN, zodat we weer een stap verder komen met versterken van positie van vrouwen en meisjes op platteland in Nederland, in Europa en Wereldwijd. Empowerment zal hun verder brengen. Elke dag ontworstelen 135.000 mensen zich uit armoede. Dus het kan echt en dat aantal moet verder groeien ook op het platteland. Doel twee is honderdduizend mensen bereiken in Nederland om informatie te brengen en te halen over het thema en het statement bij de VN. Dat is natuurlijk een flinke uitdaging. I do it not because it is easy, but because it is hard!

Volg Willemien op sociale media: Twitter @OnzeVrouwInNY en Facebook Onze Vrouw in NY

Mail Willemien voor input, vragen en uitnodigingen op onzevrouwinny@de-nvr.nl

Volg de blogs van Willemien op de weblog van de vrouwenvertegenwoordiger

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek