Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Keuzevrijheid voor huisartsen bepleit rond abortuspil

maandag 18 februari 2019

Huisartsen moeten zelf kunnen beslissen of zij abortuspillen aan patiënten verstrekken. En er moet scholing worden ontwikkeld voor huisartsen zodat zij patiënten zorgvuldig kunnen begeleiden bij een medicamenteuze afbreking van een zwangerschap. Dat stellen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in reactie op een wetsvoorstel om huisartsen meer mogelijkheden rond abortus te geven.

PvdA en GroenLinks dienden een jaar geleden een wetsvoorstel in om mogelijk te maken dat huisartsen een abortuspil kunnen verstrekken. Dat zou dan moeten kunnen via een wettelijke uitzonderingsbepaling, zodat huisartsen niet eerst een vergunning hiervoor hoeven aan te vragen. Over het wetsvoorstel zijn veel vragen binnengekomen van de Tweede Kamerfracties, die de initiatiefnemers nu eerst moeten beantwoorden voordat kan worden besloten over een Kamerdebat over het voorstel.

Zo wil de SP weten of de PvdA en GroenLinks vinden dat patiënten recht moeten krijgen op deze optie, dus of zij recht hebben op het verstrekken van abortusmedicatie bij een andere huisarts als de eigen huisarts deze niet wil verstrekken. De SP acht het van belang dat artsen keuzevrijheid behouden. [...]

Lees het volledige artikel op www.medischcontact.nl
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek