Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Nederlandse vrouwelijke wetenschappers over seksisme op de werkvloer

zaterdag 19 augustus 2017

Bronnen: VICE en LNVH.

In de wereld van de wetenschap zijn vrouwen, vooral in de hooglerarenkamer en in belangrijke besturen, nog een vrij zeldzaam verschijnsel. Het gaat al iets beter dan voorheen, maar toch was in 2016 slechts 18% van de hoogleraren een vrouw. In 2016 verscheen het LNVH-rapport 'Financiële Beloning van Mannen en Vrouwen in de Wetenschap'. In dit rapport werd de loonkloof tussen mannen en vrouwen in detail onderzocht. De conclusie van het rapport is dat vrouwelijke wetenschappers op jaarbasis miljoenen mislopen. Daarnaast worden vrouwelijke wetenschappers stelselmatig in de lagere functieniveaus ingedeeld dan hun mannelijke collega’s. Minister Bussemaker bemoeit zich er wel mee, maar van een glazen plafond is onder professoren wel degelijk sprake: het Landelijke Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) publiceerde vorig jaar de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2016, en daarin wordt zelfs gesproken van de Glazen Plafond Index: de GPI.

Volgens bureauhoofd Lidwien Poorthuis van het LNVH, zijn universiteiten inderdaad nog altijd "witte, mannelijke bolwerken waar niet genoeg ruimte is voor vrouwen en minderheden om in- en door te stromen." Ze vertelt dat er verschillende beoordelingsmomenten zijn voor wetenschappers wanneer je een rang omhoog wilt. "Hoe hoger op de carrièreladder een vrouw komt, hoe meer vooroordelen er zijn over het idee dat vrouwen minder goede wetenschappers zijn dan mannen. De beoordelingscommissies zijn heel erg gestoeld op mannelijke vormen van excellentie" zegt Poorthuis.

Via de LNVH kent Poorthuis vele verhalen van vrouwen die niet meer op een universiteit of voor een wetenschappelijke organisatie willen werken, als gevolg van de seksistische werksfeer. "Ik ken vrouwen die zwanger werden en van de universiteit waar ze werkten geen of heel moeilijk zwangerschaps- of ouderschapsverlof kregen. Toen ze ontslag namen, kregen ze onmiddellijk een nieuwe baan in het bedrijfsleven, waar ze ook nog veel meer betaald kregen. Die bedrijven wilden zelfs het geld betalen dat de universiteit terugvroeg voor het opgenomen zwangerschapsverlof. Zo waardevol zijn deze vrouwen dus, en die laten ze in de wetenschappelijke wereld gewoon lopen."

VICE heeft op haar website vier portretschetsen van vrouwelijke wetenschappers over seksisme en vooroordelen, over witte-mannencultuur, flirtende professoren en denigrerende opmerkingen, gepubliceerd. Zeker de moeite waard om te lezen.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek