Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Terugblik huiskamermeeting ''Het Vrouwenbrein''

dinsdag 25 mei 2021

Na eerdere succesvolle huiskamermeetings stond op 18 mei een nieuwe editie op de agenda, ditmaal met als thema Het Vrouwenbrein. Een recordaantal van ruim 100 deelneemsters schoof aan. Een hoeveelheid waarbij we in een fysieke huiskamer zeker dames hadden moeten teleurstellen. Digitaal hoefde dat gelukkig niet en voelde het zeker nog verbonden met elkaar.

Prof. dr. Iris Sommer werd door ons uitgenodigd om te spreken naar aanleiding van haar boek "Het Vrouwenbrein". Aan de hand van uitgebreid onderzoek gaf zij ons inzicht in de verschillen tussen breinen van vrouwen en mannen, die al voor de geboorte ontstaan en niet (geheel) toe te schrijven zijn aan nurture aspecten zoals beschreven door met name Simone de Beauvoir. Daarbij raakte zij een potentieel gevoelig punt. Is het ongemakkelijker om te stellen dat vrouwen andere hersenen hebben dan dat zij een ander hart hebben? Voor deelneemsters vanuit de VNVA wellicht niet. Ook breder wordt gelukkig steeds meer gezocht naar manieren om in de adequate behandeling van vrouwen rekening te houden met deze verschillen, bijv. door de Alliantie Gender en GGZ binnen WomenInc.

Iris Sommer vroeg de deelneemsters om ook actief na te denken over de eigen organisatie. Zij hield een sterk pleidooi om niet zozeer te kijken naar het zgn. glazen plafond, maar om juist oog te hebben voor de loonkloof van vrouwen in lagere salarisschalen. Daar is een veel grotere winst te behalen om vrouwen financieel zelfstandig te maken. Zoals ook in de VNVA-huiskamermeeting Politiek (22 februari jl.), kwam ook deze avond het belang van gratis kinderopvang naar boven om voor álle vrouwen mogelijk te maken om meer te werken.

Uit de positieve reacties in de chat viel op te maken dat velen een inspirerende avond hebben gehad. We hopen velen terug te zien bij een volgende huiskamermeeting, bijvoorbeeld op 24 juni a.s. met uro-gynaecoloog Manon Kerkhof.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek