Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Verslag Prinsjesdag ontbijt 2017

maandag 25 september 2017

Op de vroege woensdagochtend na Prinsjesdag behoorde ik bij afwezigheid van onze voorzitter namens de VNVA tot “ het selecte gezelschap van zorgprofessionals “ zoals de uitnodiging vertelde, die was uitgenodigd voor een ontbijtbuffet, georganiseerd door Medisch Contact, in het Mauritshuis. Na het ontbijt, waarbij kort tijd was te netwerken, werd door diverse sprekers – onder wie demissionair minister van VWS Edith Schippers- ingegaan op de VWS-begroting 2018.

Natuurlijk een wat vreemde situatie, omdat de minister die vertrekt toch nog haar schaduw enigszins vooruitwerpt naar de toekomst, omdat er nog steeds druk geformeerd wordt in de richting van een nieuw kabinet.

Jammer was, dat er maar enkele korte vragen konden worden gesteld, omdat de minister ook weer snel weg moest naar een volgende activiteit. Wel reageerde ze nog op de 2,1 miljard kosten voor verpleeghuiszorg, volgens de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen van het Zorginstituut, waar het kabinet de financiële middelen voor moet leveren. In de media figureerde staatsecretaris Martin van Rijn in een zogenaamd “politiek misdrijf”. De minister meende dat er na de verkiezingsslogans over de zorg van alle partijen en het omarmen van het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers wel enigszins sprake was van krokodillentranen.

De volgende sprekers vertelden ieder kort vanuit hun eigen perspectief over een mogelijk toekomstbeeld van de zorg. De voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, Marcel Daniels, vanuit het specialistenperspectief, o.a. over samenwerking 1e en 2e lijn. De koers van de huisarts werd aangegeven door LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. Daarbij werd vooral gefocust op hoe de huisarts kwalitatief goede zorg kan blijven bieden als zij/hij complexere problematiek tegenover zich ziet en meer taken naar de eerste lijn verschuiven vanuit de ziekenhuizen. Kees Vendrik, directeur van de Triodosbank en voormalig parlementariër voor Groen Links, zette uiteen hoe het zorglandschap er vooral wat betreft de kostenbeheersing uit zou kunnen gaan zien in de toekomst.

Vooral de vertegenwoordigers van de patiëntenfederatie en de NVVE lieten zich niet onbetuigd in een discussie over o.a. het eigen risico versus de zorgpremie en over de voorstellen wat betreft het levenseinde. Verder waren er diverse wetenschappers, hoofden van ziekenhuisafdelingen , huisartsenkringvoorzitters, vertegenwoordigers van KNMG, NHG en pensioenfondsen.

In het nummer van Medisch Contact wat dezelfde week verscheen (nr. 38) staat nog een heel artikel met commentaar van diverse mensen uit het zorgveld over de nalatenschap van Edith Schippers. Over het algemeen is er waardering voor haar pogingen de stijging van de zorgkosten te beperken en de zorg redelijk toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook haar samenwerking met veldpartijen, hen mede verantwoordelijk te maken voor de resultaten van haar beleid (vgl. bijv. haar samenwerking met “ Het roer moet om”)oogstte lof. Nu maar zien hoe dat in de komende jaren in een nieuw kabinet vorm gaat krijgen. Het lijkt mij in ieder geval heel verstandig ook bij een nieuwe minister vanuit het gezondheidszorgveld nieuwe ontwikkelingen kritisch te blijven volgen en zo nodig aan te scherpen in belang zowel van de patiënt als van de zorgverleners.

- Clara Peters

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek