Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Vrouwen met borstimplantaat lopen risico op zeldzame vorm van lymfeklierkanker

donderdag 4 januari 2018

en zeldzame vorm van non-Hodgkin lymfoom in de borst (lymfeklierkanker - geen borstkanker) blijkt meer voor te komen bij vrouwen met borstimplantaten. Plastisch chirurgen zullen vrouwen op dit risico gaan wijzen. Het onderzoek hiernaar van VUmc, Antoni van Leeuwenhoek, Maastricht UMC+ en Medisch Spectrum Twente is vandaag gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift JAMA Oncology, Journal of the American Medical Association.

In Nederland hebben 200.000 vrouwen tussen 20 en 70 jaar borstimplantaten, van wie 20 à 25% vanwege een reconstructie na borstkanker of na amputatie vanwege een erfelijke aanleg voor borstkanker. Circa 75% van de vrouwen heeft een borstimplantaat om cosmetische redenen.
Sinds enige jaren is er meer aandacht voor een zeldzame en meestal ook goed behandelbare vorm van lymfeklierkanker (non-Hodgkin lymfoom), die kan optreden bij vrouwen met borstimplantaten. Deze vorm van lymfklierkanker heet grootcellig anaplastisch T-cellymfoom (ALCL).

De afgelopen twee jaar heeft een Nederlandse samenwerkingsgroep van plastisch chirurgen, pathologen, hematologen en epidemiologen voor het eerst in kaart gebracht hoe groot het risico op deze vorm van lymfeklierkanker voor vrouwen met borstimplantaten is.
De onderzoekers brachten met behulp van de zogeheten PALGA -database, waarin alle verslagen van pathologieonderzoeken in Nederland sinds 1990 geanonimiseerd opgeslagen zijn, alle patiënten in kaart bij wie tussen 1990 en 2016 de zeldzame ALCL in de borst is gediagnosticeerd. De onderzoekers vonden 43 vrouwen met ALCL, van wie er 32 een borstimplantaat hadden. Vergelijking van deze resultaten met een controlegroep gaf aan dat vrouwen met een borstimplantaat een veel hoger risico lopen op deze vorm van lymfklierkanker dan vrouwen zonder borstprothesen.

De onderzoekers berekenden dat vrouwen met een borstimplantaat in Nederland een ruim 400 keer grotere kans hebben dan vrouwen zonder implantaat om een zeldzame vorm van lymfeklierkanker te krijgen. Vrouwen met implantaat hebben de kans van 1 op de 35.000 om dit type lymfklierkanker voor hun 50e levensjaar te ontwikkelen. Dit loopt op tot 1 op de 7.000 als vrouwen met een implantaat de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt.
De resultaten van dit onderzoek vormen samen met internationale gegevens over ALCL bij vrouwen met borstimplantaten de basis voor het ontwikkelen van beleid op dit gebied door instanties in Nederland (zoals IGZ en RIVM) en in Europees verband. Het is nu nog niet bekend of en tot welke eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving dit zou kunnen leiden.

Wat moeten vrouwen met implantaten doen?

Vrouwen met een borstprothese die klachten hebben zoals een zwelling of knobbel in de borst, of een opgezwollen borst, kunnen het beste naar hun huisarts gaan.

Slechts in zeldzame gevallen zal sprake zijn van lymfeklierkanker (ALCL), er kan (vooral bij een knobbel in de borst) ook sprake zijn van borstkanker en het is altijd verstandig om klachten te laten onderzoeken.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Bron: www.VUmc.nl

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek