Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Voorwoord VNVA Nieuwsbrief april 2018

woensdag 4 april 2018

Op 24 maart jl. hebben we onze algemene ledenvergadering gehad, met aansluitend het VNVA Symposium: “Recht op gezondheid vraagt meer dan aandacht”. Hierover meer elders in de nieuwsbrief.

In de laatste twee jaar hebben wij op verschillende manieren geprobeerd in kaart te brengen hoe wij de toekomst van de VNVA moeten vormgeven.
We hebben de Commissie Wijze Vrouwen gevraagd advies te geven, we hebben advies gevraagd ten aanzien van PR aan “Schat in de Markt” en begin maart hebben we zo’n 100 betrokken leden uitgenodigd om met ons te brainstormen over de koers. Dit was tijdens een inspirerende lunch die wij in het Noord-Veluws Museum in Nunspeet organiseerden, waar op dat moment nog een tentoonstelling was van Vrouwen uit de Kunst. Met zo’n 25 mensen hebben we verschillende scenario’s besproken waarvan we de resultaten in de ledenvergadering hebben besproken. De overheersende mening was dat de VNVA nog steeds recht van bestaan heeft, maar dat we wellicht een andere organisatievorm moeten zoeken. De waarden waar vrouwen in hun artsenwerk voor staan wordt essentieel geacht om uit te dragen. Wel is het advies om de focus te beperken, omdat wij anders niet waar kunnen maken wat we willen.

We hebben genderspecifiek onderzoek altijd hoog in het vaandel gehad. Met een bijzondere leerstoel hebben wij bijgedragen aan de wetenschappelijke basis. Bovendien bieden we met de Corrie Hermannprijs en symposium aan vrouwelijke artsen een podium voor prestaties op wetenschappelijk en maatschappelijk vlak. Natuurlijk gaan wij met deze zeer gewaardeerde activiteit door, maar inmiddels hebben andere partijen aandacht gekregen voor genderspecifiek onderzoek. Dus wij hoeven dat niet meer zo te trekken.

Wat wel aandacht blijft vragen is de balans zoeken en vinden met werken en kinderen, carrièremogelijkheden en verschillen in financiële omstandigheden voor vrouwen. Met mentorschap, coaching en inventarisatie van problemen willen wij de komende periode inhoud geven aan de activiteiten van de vereniging.

De wens van de leden is duidelijk, de uitvoering hiervan stuit echter op problemen. Wij hebben op dit moment al een te klein bestuur. Dat zal tijdelijk nog meer in de knel komen doordat twee van onze bestuursleden eind van de zomer een zwangerschapsverlof krijgen! Kunnen wij met elkaar laten zien dat wij solidair zijn? Meld je aan! Misschien wil ik vooral ook 40’ers uitnodigen om te reageren, omdat dat een groep is van onze leden die wat buiten beeld lijkt te zijn. Bedenk daarbij dat een standaard bestuursperiode twee jaar is, dus dat is redelijk overzichtelijk! En vier maanden zwangerschapswaarneming kan ook.
Wie oh wie?

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

Lees de nieuwsbrief

* Let op, de hyperlinks in deze nieuwsbrief corresponderen met de oude website. Hierdoor werken deze linkjes niet meer. Uiteraard is de informatie uit deze nieuwsbrief wel via de zoekfunctie terug te vinden op de website.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek