Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Voorwoord VNVA Nieuwsbrief december 2018

maandag 10 december 2018

In de vorige nieuwsbrief is een uitgebreid verslag verschenen van ons prachtige lustrum: SolidariteitsLAB, 85 jaar samen aan het werk. De inspanningen van de lustrumcommissie, maar ook het enthousiasme van alle deelnemers hebben tot een heel feestelijk symposium geleid! Bekijk vooral nog eens het verslag dat Clara Peters hierover heeft gemaakt en de mooie foto’s. Als ik terug denk aan alle voorbereidingen merk ik dat de vriendschap die ontstaat bij zo’n klus als het lustrum organiseren ook zo mooi is.

Maar daarna gaat het gewone leven weer verder. We pakken de draad op ten aanzien van onze andere speerpunten en we ondernemen activiteiten om de vaart er in te houden. Al langer is bekend dat er verschillen blijven bestaan in de financiële positie tussen mannen en vrouwen, dit geldt ook voor vrouwelijke artsen. Eigenlijk is dat toch wonderlijk, velen van ons vallen onder een CAO als ze in het ziekenhuis werken, maar de vrijgevestigde artsen komen zeker problemen tegen. Een van de oorzaken is de regelgeving rond zwangerschap en de consequenties daarvan. Wij kennen een aantal problemen, maar opnieuw wil ik onze leden oproepen om te melden waar zij tegen aanlopen. Denk bijvoorbeeld aan pensioenregelingen! Maar ook veranderingen in wachttijd voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij zwangerschap hebben onze aandacht.

Wij zien overigens niet alleen maar problemen door zwangerschappen, want wij waarderen het ook: in het bestuur hebben we er inmiddels 2 kersverse moeders bij, met nog een derde op komst. Ik denk dat wij zelf door dat positief te benaderen bij kunnen dragen aan een mentaliteit waarbij vrouwen de combinatie van moederschap, werk en andere activiteiten voor elkaar kunnen krijgen. Onze collega’s blijken heel goed in staat om actief mee te denken en waar mogelijk mee te doen. Toch vraagt dit solidariteit, want het betekent dat wij ondersteuning nodig hebben om goed door te functioneren.

Momenteel zien wij nog een heel ander probleem ontstaan, daar waar het anticonceptie betreft: de afgelopen maanden is het steeds moeilijker geworden voor Nederlandse vrouwen om de beschikking te krijgen over de anticonceptiepil, waarbij de meest gangbare pil vaak nauwelijks meer te krijgen is. Dit is het gevolg van productieproblemen, maar ook het resultaat van het zo beknotten op de kostprijs dat Nederlandse vrouwen daar nu de prijs voor betalen. Want het recht op anticonceptie betekent voor veel vrouwen grip krijgen op de gevolgen van lichamelijke ongemakken van de menstruatiecyclus. Wij zien als dokters het risico op ongewenste zwangerschappen oplopen, maar ook de consequenties van menstruatiestoornissen op gezondheid en verzuim. Samen met de koepelorganisatie Nederlandse Vrouwen Raad en de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) doen wij een beroep op de minister om zijn verantwoordelijkheid te pakken.

Dit is een voorbeeld van hoe wij regelmatig politiek actie moeten ondernemen. In de afgelopen 100 jaar is het mogelijk voor vrouwen om politiek actief te zijn en het vrouwenkiesrecht wordt het komende jaar uitgebreid gevierd. Ook vrouwelijke artsen hebben in het verleden daar het voortouw in genomen (denk maar aan Aletta Jacobs!) maar nog steeds kunnen wij een extra bijdrage leveren in de politieke besluitvorming. Heb je daar een mening of een bijzonder verhaal over? Doe dan mee aan de VNVA Essay prijs voor 2019!

Verder wil ik nog aandacht vragen voor het 120-jarig bestaan van de Nederlandse Vrouwen Raad. Dit wordt op 14 december gevierd in Amstelveen. Als je deel wilt nemen aan het lustrumsymposium “Feminext” kijk dan op www.nederlandsevrouwenraad.nl/nvr120jaar. Ook onze leden zijn van harte welkom.


- Lydia Ketting-Stroet, (vice) voorzitter VNVA

Lees de nieuwsbrief
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek