Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Voorwoord VNVA Nieuwsbrief februari 2018

dinsdag 27 februari 2018

Er wordt door de lustrumcommissie hard gewerkt aan een mooi programma voor het lustrum van de VNVA: op 6 oktober a.s. vieren we ons 85 jaar bestaan.

Het thema Solidariteit is een onderwerp waar we veel kanten mee uit kunnen. Wij gaan er enkele aspecten van uitdiepen door middel van lezingen waaronder internationale solidariteit met vrouwen door Simone Filippini, solidariteit naar onszelf door een lezing van Carina Hilders en leuke workshops. Dagvoorzitter tijdens ons lustrumcongres is Marith Volp, voormalig VNVA voorzitter en ten tijde van haar Kamerlidmaatschap vooral bezig met beleid rond langdurige zorg, gevangeniswezen, TBS, huiselijk geweld, verslaving (alcohol en drugs) en zedendelicten. Omdat we vinden dat aan solidariteit gewerkt moet worden heet het lustrum SolidariteitsLAB. Dit werd mede geïnspireerd door de bijzondere plek waar het lustrum wordt gehouden: Lab 111 in Amsterdam, het voormalig pathologisch-anatomisch laboratorium van het Wilhelmina Gasthuis.

Solidariteit in de actualiteit zie ik bijvoorbeeld in het voorstel voor ouderschapsverlof. Als het lukt, is het een mooie ontwikkeling waarbij solidariteit tussen ouders gestimuleerd wordt: het zou heel goed zijn als dit werkelijkheid wordt. In de emancipatie is de inzet van mannen nodig omdat taken gedeeld moeten worden. Bovendien zouden we als samenleving de kosten voor ouderschapsverlof ook gezamenlijk op moeten brengen omdat we daarmee erkenning bieden aan ouders voor de inzet die kinderen krijgen vergt. En wat is een samenleving zonder jeugd?

Actueel is ook het streven van een aantal vrouwen om de tabaksindustrie aan te klagen: zowel patiënten, dokters en advocaten en in tweede instantie ook maatschappelijke organisaties. Dit vraagt ook om solidariteit. Alleen met solidariteit is weerstand te bieden tegen machtsblokken, die politiek op onnavolgbare wijze invloed uitoefenen. Dat de zogenaamde vrije keuze t.o.v. roken tot zoveel schadelijke effecten leidt is moreel zo verwerpelijk dat het onbegrijpelijk is dat roken nog niet verboden is.

Die politiek is een afspiegeling van wat er in de samenleving speelt. Dáár kunnen we invloed uitoefenen op wat we willen veranderen. Binnenkort vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats, in het jaar dat het vrouwenkiesrecht 100 jaar bestaat. Nog steeds zien we in de gemeenteraden geen evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Vrouwen stellen zich onvoldoende kandidaat zodat het lang duurt voordat er duidelijk kan worden dat vrouwen het verschil maken. Maar degenen die zich kandidaat stellen kunnen we steunen, dus vrouwen, wees solidair en stem op een vrouw!

- Lydia Ketting-Stroet, voorzitter a.i.

Lees de nieuwsbrief

* Let op, de hyperlinks in deze nieuwsbrief corresponderen met de oude website. Hierdoor werken deze linkjes niet meer. Uiteraard is de informatie uit deze nieuwsbrief wel via de zoekfunctie terug te vinden op de website.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek