Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Voorwoord VNVA nieuwsbrief mei 2023

donderdag 4 mei 2023

Door Geneviève Koolhaas

Beste (aankomende) collega’s,

Voor ons als VNVA bestuur is dit de eerste nieuwsbrief, sinds onze installatie. Dank voor de warme ontvangst en interesse in 2 jonge nieuwe collega’s!

Met haar bijna 90-jarig bestaan heeft de VNVA een mooie positie verworven als voorvechter voor de (aankomende) vrouwelijke arts. Gelijke kansen dus en aandacht voor gendersensitieve geneeskunde. Decennia geleden lag deze ‘strijd’ vooral op het waarborgen van de instroom van vrouwen binnen het geneeskunde vak, waarna de doorstroom volgde. Hierin is echter de nodige stagnatie opgetreden zo toonde ook de jaarlijkse monitor van het Landelijk Netwerk van Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Van de 51.4% vrouwelijke studenten die de geneeskunde opleiding start zal nog maar 26.7% van alle hoogleraren vrouw zijn. Deze ongelijke verdeling is exemplarisch voor het nog altijd bestaande glazen plafond. Een gemiste kans van vrouwelijk talent in de toplagen en gebrek aan diversiteit die ook breder bekeken wordt, zo leerde het Corrie Hermannprijs symposium ons.

Op 25 maart jl, ontving prof dr Denise Eygendaal de VNVA Corrie Hermannprijs uit handen van prof dr Angela Maas. De sprekers die zij uitnodigde legden met verve uit waarom diversiteit in gender en culturele achtergrond van meerwaarde zijn voor je maatschap of bedrijf. Een stevig pleidooi, ondersteund met data, door oa prof Marcel Levi en Caty Asscher toonden hoe de weg naar een betere toekomst vooral gevormd wordt door een hervorming van het systeem. ‘Fix the system not the women’. Kijk naar het opleidingsklimaat van vrouwelijke artsen zodat toewijzing van een opleidingsplek een duurzame investering is voor alle betrokkenen.

Hierbij mogen we ons realiseren dat representatie binnen leidinggevende posities belangrijk is en loont. De patiëntenzorg door vrouwelijke artsen beter blijkt: NEJM publicatie van prof Kiki Lombarts ‘Medicine is not gender neutral; she is male’. Deze representatie in collega’s van kleur of andere (genderdiverse) achtergrond verdient nog een inhaalslag, die wij met ons huidige bestuur willen gaan maken.

De VNVA is al 90 jaar een voorvechter van gelijke kansen in de geneeskunde. Dat betekent inclusiviteit voor vrouwen (destijds een minderheid) maar eigenlijk voor iedereen.

Met gepaste trots presenteerde ik eind maart ons bestuur. Het is een zeer bewuste keuze geweest om met deze bestuursleden diversiteit in multiculturele achtergronden, leeftijd en andere achtergronden te representeren. Onze missie om gelijke kansen te waarborgen en diversiteit en inclusiviteit te zien als meerwaarde, is ontstaan vanuit gevoeld onrecht. Maar vooral gedreven om het beter te doen. Hoe empowering het sociaal kapitaal binnen (het netwerk van) de VNVA ook is voor ieder individu, onderzoeken wijzen uit dat ons doel vooral bereikt wordt door verbetering van de omstandigheden. Afspraken, wetgeving, rondom inzetbaarheid tijdens zwangerschap, vervanging van verlof. Medische complicaties, uitval of zelfs uitstroom wordt hiermee dan hopelijk zoveel mogelijk voorkomen.

Genderdiversteit is breder dan alleen de klassieke man-vrouw verdeling. En onze maatschappij, in tegenstelling tot de (onbedoelde) homogene uitkomst van decentrale selectie, een stuk diverser. Wij willen dit bereiken door ons hard te maken voor ‘equity’. Gelijke kansen creëren door uit te gaan van de potentie en het besef dat niet iedereen een gelijke startpositie heeft, waardoor verschillende vormen van hulp nodig zijn om kansengelijkheid te bereiken.

Ik kijk uit naar alle ontmoetingen met getalenteerde vrouwen, de versterking van de VNVA als speler in een uitdagend zorglandschap en voorvechter voor inclusieve geneeskunde!

Hartelijke groet,

Geneviève Koolhaas

Voorzitter VNVA

Lees hier de hele nieuwsbrief
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek