Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Voorwoord VNVA nieuwsbrief november 2021

woensdag 17 november 2021

Misschien valt het je op: deze nieuwsbrief is in een oranje kader geplaatst en niet zo maar: 25 november is de jaarlijkse dag voor “Orange the World” waarmee aandacht wordt geschonken aan huiselijk geweld, met name tegen vrouwen.

Als mens, vrouw en als arts worden wij hier ook mee geconfronteerd en hebben we een verantwoordelijkheid om daar actie op te ondernemen. Lees meer over de KNMG meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

De realiteit is dat dat toch heel moeilijk is. Er rust een groot taboe op huiselijk geweld, dus is het heel lastig om hier zicht op te krijgen. En als er één woord bij mij opkomt dan is dat machteloosheid.

Machteloosheid van een slachtoffer, die zich niet kan verweren of geen gehoor vindt, machteloosheid bij een dader die niet weet om te gaan met bijvoorbeeld angst voor verlies. Maar ook machteloosheid bij hulpverleners die niet de weg weten om steun te bieden of geconfronteerd worden met wachtlijsten in de zorg.

In het voorzittersoverleg van de Nederlandse Vrouwen Raad werd dit thema besproken en kwamen twee vrouwen aan het woord over hoe zij zich uit deze omstandigheden hadden ontworsteld. Wat daarbij opvalt is dat het onafhankelijk is van sociale status: het kan ook onszelf betreffen! Zoek hulp en geef hulp als je geconfronteerd wordt met geweld tegen vrouwen.

Vanuit de VNVA werken wij samen met het Centrum Seksueel Geweld, waarbij vrouwen na aanranding of verkrachting terecht kunnen. Vanuit o.a. de Radbouduniversiteit is inmiddels een landelijk functionerend netwerk van expertisecentra ontstaan waarnaar verwezen kan worden voor hulp. Het alternatief is contact zoeken met Veilig thuis.

Als vrouwelijke artsen zijn we misschien wat laagdrempeliger bereikbaar, maar het vraagt wel aandacht en bewustzijn om de signalen te kunnen oppikken. Er zijn goede e-learning mogelijkheden om hiervoor sensitiever te worden. Dus collega’s: wees solidair en help het geweld tegen vrouwen te laten stoppen. Bied hulp waar je kunt en onderteken de petitie!

Lydia Ketting-Stroet

Afbeelding1
Lees hier de hele nieuwsbrief
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek