Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Voorwoord VNVA Nieuwsbrief september/oktober 2020

donderdag 1 oktober 2020

Prinsessendag: Zij maakt het verschil

Als tegenhanger van Prinsjesdag was ook dit jaar weer de Prinsessendag. Een initiatief van het Vrouwenpodium met als doel thema’s, die met name vrouwen belangrijk vinden, scherper in het politieke vizier te krijgen.

Dit jaar, aan de vooravond van de verkiezingen, stond zij in het teken van gelijke (carrière) kansen in samenhang met de arbeidsmarkt in de zorg en de werk-privé-zorg balans.
De coronacrisis bracht het besef hoe cruciaal sectoren als zorg, onderwijs en schoonmaak zijn voor onze samenleving. Sectoren, die overwegend door vrouwen worden bemand, of moet ik zeggen bevrouwd.
Topvrouwen waaronder Angela Maas (cardioloog, VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020), Kitty Jong (FNV) en Marianne Verhoeven (Hoofdredacteur Opzij) bepleitten in aanwezigheid van politici om ook in de publieke sector de kracht van vrouwen en hun waarden te erkennen, beter te benutten en structureel te waarderen, zoals ook menig beursgenoteerde organisatie reeds heeft gedaan.

Om van een tijdelijke waardering effectief tot een daadwerkelijk en duurzaam beleid te komen is een lange termijnvisie nodig. De Alternatieve Troonrede geeft de politiek hiervoor vijf noodzakelijke maatregelen mee als advies:

  1. Creëer randvoorwaarden voor meer-uren-banen. Nederland is deeltijd kampioen in werk én kinderopvang. Het lagere salaris van vrouwen, dure kinderopvang en verminderd carrièreperspectief voor mannen houden elkaar in een ijzeren greep, zaak om deze barrières te doorbreken.
  2. Zorg voor een doorbraak in gelijke verdeling van zorg- en werktaken. Door bijvoorbeeld een vierdaagse werkweek voor beide partners te stimuleren, de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij gelijkwaardig werk te dichten, flexibiliteit, maatwerk als vast onderdeel in het personeelsbeleid, betaald geboorteverlof en ouderschapsverlof te stimuleren en de kinderopvang van kinderen van 0 - 12 jaar een overheidsverantwoordelijkheid te maken.
  3. Zet maatschappelijke waardering voor cruciale beroepen om in financiële waardering. Creëer hier ruimte voor met een verlaging van de belasting op arbeid en verhoging van de belasting op grondstoffen en andere milieubelastende sectoren.
  4. Investeer in duurzaam behoud van personeel door hen te betrekken bij het bedenken en uitzetten van beleid (regie), zet in op budget voor training en ontwikkeling en op vaste banen.
  5. Stel een vrouwenquotum van 50% in voor alle bestuurslagen in de zorg, zodat ook daar het aandeel van vrouwelijke werknemers (70% in de zorg) beter weerspiegeld wordt.

En zorg voor fatsoenlijke werkomstandigheden en contracten en verlaag de administratiedruk.
Een mooie, inspirerende dag, die duidelijk maakt hoe belangrijk de emancipatie is voor de toekomst van onze samenleving. Er is veel bereikt, maar we zijn nog lang niet klaar.

- Lewi Vogelpoel

#zijmaakthetverschil

Lees de nieuwsbrief

De alternatieve troonrede van het Vrouwenpodium is terug te kijken via onderstaande video.

Mocht je een middagje zin hebben in een hoopgevend en inspirerend debat (duur +/- drie uur), de Prinsessendag is terug te kijken via onderstaande video.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek