Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Afscheid van Liesbeth Jansen als voorzitter van afdeling Noord Nederland

dinsdag 19 december 2017

Nadat Liesbeth in 2007 vanuit Utrecht verhuisd was naar Groningen om daar in het UMCG als oncologisch chirurg te gaan werken, werd zij onze voorzitter en bleef dat tien jaar lang. In deze tien jaar zijn vele activiteiten in de afdeling Noord Nederland georganiseerd. Als afdeling hadden we elk jaar weer mooie en inspirerende bijeenkomsten waarbij Liesbeth ook een belangrijke inbreng had.
In aansluiting op de jaarlijkse ALV werd als traditie een spreker uitgenodigd: o.a. Gerjan Navis over Lifelines, Sietske Veldman -filosofe - over “Beperkt houdbaar” van Sunny Bergman, een notaris over erfrecht en testamenten, Nelleke Mulder over “de eerste indruk”; hoe presenteer je jezelf?, directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek over euthanasie en gaf collega Renée Niessen een inspirerende workshop over mailboxmanagement.

Op initiatief van Liesbeth werden diverse intervisiegroepen opgestart en de praktijktraining onderhandelen voor medici. Als grote activiteiten organiseerden we in 2008 een AIOS-dag met als onderwerp Jong geleerd....succesvol in je balans werk-privé en in 2012 een dag met het thema Tijd voor verandering, over kruispunten in je leven. Ina Vader gaf in Noord-Nederland een workshop over sterker staan in je werk. Hoogtepunten waren de twee succesvolle lustrumvieringen van onze afdeling: in 2009 Vaardige vrouwen aardige vrouwen en in 2014 het 12e lustrum Vrouwelijk artsen, Aletta’s van Nu. Dit laatste in combinatie met de lustrumactiviteiten van de RUG met onder andere de musical Aletta over het boegbeeld van vrouwelijke artsen: Aletta Jacobs.

Liesbeth maakte zich altijd sterk voor versterken van de positie van vrouwelijke artsen en het thema succesvol blijven in je werk. Ze profileerde zich ook landelijk door presentaties op het Carrièreboost symposium en bij Geluk in de zorg over omgaan met calamiteiten en de kwetsbaarheid van artsen.

Samen met aanverwante organisaties organiseerden we verschillende activiteiten. Met de KNMG waren er diverse avonden voor coassistenten (over feminisering, keuzes maken, balans werk-privé), hiervoor was altijd veel belangstelling bij de toekomstige vrouwelijke en mannelijke collega’s. Ook een lezing over en bezoek aan de expositie over de Dode Zee rollen in het Drents Museum werd samen met de KNMG georganiseerd, dit was voor leden met hun ‘aanhang’. In combinatie met de VVAO (Vereniging voor Vrouwen met een Academische/Hogere Opleiding) brachten we een bezoek aan Het Behouden Huys, een centrum voor psychologische ondersteuning van (ex)kankerpatiënten. Eveneens samen met de VVAO kregen we een rondleiding in het Toevluchtsoord Vrouwenopvang.

We bezochten als leden van de afdeling gezamenlijk de film Suffragettes over de eerste feministische golf in Engeland. Gunilla Kleiverda werd uitgenodigd om haar film Vessel toe te lichten. Onder de titel Genderbespiegelingen hadden we een interessante avond over transgender door drie ervaringsdeskundigen. Begonnen we in 2011 met een midwinterborrel voor de leden. Die werd al snel omgezet in een midzomerborrel zodat we elk jaar rond 21 juni samen kunnen genieten van een warme zomeravond op een terras in de stad Groningen.

Steeds was Liesbeth voor ons een boegbeeld, en had de leiding. Met inzet van de bestuursleden Hedwig Grooten, Greet Meihuizen en Els Struijk en met medewerking van veel anderen, kwam er veel tot stand onder het voorzitterschap van Liesbeth Jansen.

Wij zijn Liesbeth daar zeer erkentelijk voor, we zullen haar missen!

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek