Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Beleidsdagen

vrijdag 1 november 2019

door Lewi Vogelpoel

De herfstmaanden stonden ook dit jaar in het teken van beleid en in het bijzonder rond die van politiek Den Haag. Naast onze eigen Beleids- en Bestuursmeeting, was de VNVA uiteraard ook vertegenwoordigd op de Prinsessendag in Den Haag en bij ‘Het ontbijt met de minister’.

Allereerst ‘Het ontbijt met de minister’. Minister Bruins riep dit jaar alle zorgpartijen op om mee te denken over de volgende drie onderwerpen: het regionaal organiseren van de zorg, de aanpak van dure medicijnen en de ICT-gegevens uitwisseling. Hij hoopt daarmee te voorkomen dat de politiek het straks helemaal zelf moet gaan vormgeven. Een verstandige insteek, hierbij dan ook de oproep aan eenieder om hieraan gehoor te geven en hopelijk leidt dat tot een effectief en zinvol beleid. Amir Abdelmoumen van de Geneeskundestudent gaf aan dat de jeugd enerzijds graag wil en positief staat in de zorg, anderzijds dreigen ook veel studenten af te haken bij het begin van hun coassistentschappen, het moment waarop zij geconfronteerd worden met de werkdruk die dokters op de werkvloer ondervinden. Suzanne Booij van de LAD gaf aansluitend hierop een mooi pleidooi om het werk zo te gaan inrichten dat ook de dokter gezond haar pensioen kan halen. En Chris Oomen riep op om vooral te leren van de eerder gemaakte politieke fouten.

Dan de Prinsessendag 2019, deze had als thema de financieel onafhankelijkheid van vrouwelijke ZZP’ers (zelfstandige zonder personeel). Gezien de sterke groei aan ZZP’ers een actueel onderwerp. Naast de succesverhalen, hangen er uiteraard ook knelpunten en risico’s aan dit bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van een vast inkomen met alle daaruit voortvloeiende praktische nadelen, het ontbreken van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid en het ontbreken van een adequate pensioenopbouw.

Ook zorgverleners werken steeds vaker in een ZZP-constructie. Zorginstellingen geven aan dat extern ingehuurd personeel zwaar druk op hun budget. Dit leidt bijna reflexmatig tot de populistische, maar weinig doordachte gedachte, die hogere inkomsten automatisch als beweegredenen van zo’n overstap aanwijst. Het is beleidsmakers aan te raden eerst goed onderzoek te doen onder zorgverleners en zorgorganisaties naar de onderliggende reden van zo’n overstap. Een uit nood geboren vlucht uit het loondienstverband als gevolg van eerder beleid, zoals bij de tienduizenden gedwongen ontslagen van de afgelopen jaren, de ziekenhuisfaillissementen, een te hoge werkdruk, frustratie over de toenemende bureaucratie, het verlies aan SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness) in het werk of een voorkeur voor inhuur van ‘losse’ krachten vanwege de marktwerking, heeft tenslotte een andere oplossing nodig dan vermeend hebzucht. Het is net als in ons vak; wil men niet van de regen in de drup geraken, is het zaak eerst de juiste diagnose vast te stellen alvorens het ‘geneesmiddel’ voor te schrijven.

Last but not least, onze eigen Beleids- en Bestuursdagen waarover u in de nieuwsbrief van november meer kunt lezen. Tijdens deze dagen zijn diverse ambities uitgesproken die we graag met een grote actieve achterban willen uitrollen. Het organiseren van netwerk huiskamermeetings was één van de voorgestelde actiepunten. Met de huiskamermeeting ‘Regelingen rond zwangerschap, bevalling en ouderschap’ dinsdag 29 oktober jongstleden is deze activiteit weer opgestart. Ook hierover leest u meer in deze nieuwsbrief van november.


- Lewi Vogelpoel

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek