Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Deadline VNVA Corrie Hermannprijs 2023 verlengd naar 31 oktober!

maandag 12 september 2022

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) stimuleert de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling van seksespecifieke geneeskunde en beoogt de positie van de vrouwelijke arts te versterken. Jaarlijks kent de VNVA de Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA. Tevens kunnen vrouwen die het doctoraal of het bachelorexamen in een andere richting dan geneeskunde hebben afgelegd en werkzaam zijn in de Nederlandse gezondheidszorg in aanmerking komen voor de Corrie Hermannprijs.
Graag attendeer ik je op de mogelijkheid potentiële kandidaten voor deze prijs aan ons bekend te maken.

Heb je in jouw netwerk een vrouwelijke arts, die

  • wetenschappelijk actief is op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg?
  • wetenschappelijke resultaten weet te vertalen naar maatschappelijke relevantie?
  • aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties?
  • baanbrekend, grensverleggend en/of inspirerend is?
  • zich inzet voor de zichtbaarheid van vrouwelijke artsen in wetenschap, beleid en/of bestuur?


De Commissie Corrie Hermannprijs vraagt een onderbouwing van de kandidatuur in de vorm van een aanbiedingsbrief met daarin opgenomen een beschrijving van de relevante activiteiten van de kandidate en aangehecht CV (zie ook www.vnva.nl). Het is ook mogelijk dit per e-mail te versturen naar vnvamail@vnva.nl.
Jouw reactie dient uiterlijk 31 oktober 2022 ontvangen te zijn.

De uitreiking van de prijs is gekoppeld aan het VNVA Corrie Hermannprijs Symposium. De inhoud van het symposium heeft betrekking op de activiteiten van de prijswinnares en wordt in samenwerking met de prijswinnares uitgewerkt. De VNVA Corrie Hermannprijs 2023 zal worden uitgereikt op zaterdag 25 maart 2023.

Klik hier voor meer informatie over de VNVA Corrie Hermannprijs en de eerdere prijswinnaressen
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek