Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

FEM Talk – De invloed van kinderopvang op de werk/zorgverdeling

vrijdag 31 januari 2020

Vanuit de NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) werd op 23 januari jl. een FEM Talk georganiseerd over kinderopvang. Als lidorganisatie van de NVR heeft de VNVA bijgedragen om dit thema op de agenda te zetten en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar knelpunten en mogelijke oplossingen.

Samen met vertegenwoordigers van o.a. FNV Vrouw en SingleMom mocht ik deelnemen aan de paneldiscussie als aftrap voor het inventariseren van problemen in het dagelijks leven. Hierin kwam een zeer grote verscheidenheid aan punten op tafel, waarmee direct duidelijk werd hoe belangrijk (goede) kinderopvang is om vrouwen de mogelijkheid te geven aan het werk te zijn en blijven. Helaas ontbreekt er echter nogal wat aan de beschikbaarheid en flexibiliteit om dit goed te laten aansluiten om de gewenste uren. Ook kwamen enkele zorgelijke problemen naar voren, waarbij duidelijk werd dat ook de wet- en regelgeving (zeker in geval van bijv. schulden of herintredende vrouwen) nog regelmatig te wensen over laat.

In kleine groepjes hebben we geprobeerd om na te denken over mogelijkheden om de bestaande problemen op te lossen. Dat bleek nog niet zo makkelijk. Unaniem werd geconcludeerd dat kinderopvang een wezenlijk onderdeel is van het laten slagen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hiervoor is het nodig om kinderopvang niet (alleen maar) te zien als een plek om je kinderen tijdelijk onder te brengen, maar juist een plek waar er voor jonge kinderen iets te halen en te winnen valt, bijv. om taalachterstanden weg te werken en sociale contacten te leren leggen. Het toegankelijk maken van kinderopvang voor álle kinderen voor een aantal dagdelen per week zou een prachtige eerste zet zijn.

- Lobke van Overbeek

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek