Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Mooie opbrengst VNVA Lustrumveiling

maandag 22 oktober 2018

Ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van de VNVA, organiseerde de VNVA op 6 oktober 2018 een Lustrumcongres. In aanloop naar dit Lustrumcongres had de VNVA een veiling ingezet voor het goede doel – voorlichting en behandeling van vrouwen met een Pelvic Organ Prolapse in Nepal.

Tijdens het Lustrumcongres werd de opbrengst van de veiling bekend gemaakt. De veiling bracht uiteindelijk het prachtige bedrag van € 2825,- op voor de Stichting “Vrouwen voor vrouwen”. Gynaecologe Loes Harmsen hield een warm pleidooi voor dit goede doel en nam de cheque hartelijk in ontvangst.

image-2018-10-24 (12)

Over het goede doel 'Pelvic Organ Prolapse'

Pelvic Organ Prolapse (POP), in de volksmond verzakking genoemd, is een veel voorkomend probleem in onze westerse wereld dat relatief eenvoudig verholpen kan worden. Hoe anders ligt dat in een land als Nepal. Het leven van vrouwen in Nepal onderscheidt zich in vrijwel alle opzichten van het leven van vrouwen in de westerse wereld. Zij staan laag op de sociale ladder, doen het zware werk, hebben de zorg voor het gezin en brengen hun kinderen ter wereld zonder professionele begeleiding. Vaak leidt dit tot een POP al op jonge leeftijd. Een probleem dat verborgen wordt gehouden. Er wordt niet over gesproken uit schaamte en onwetendheid.

De stichting Vrouwen voor Vrouwen zet zich in voor de voorlichting aan en behandeling van deze vrouwen in Nepal met een POP. Het is een kleine NGO van huisartsen, gynaecologen en verpleegkundigen die als vrijwilliger meegaan naar Nepal. De stichting doet haar werk in nauwe en formele samenwerking met Nepalese NGO’s, lokale overheid en ziekenhuizen.

Sinds 2002 zijn POP-projecten uitgevoerd in meerdere districten in Nepal. In afgelegen gebieden worden free gynocamps gehouden. Hier worden Nepalese zorgverleners getraind in het herkennen en behandelen van vrouwen met een ernstige verzakking. Een behandeling met een pessarium is goedkoop en effectief en kan overal toegepast worden. Daarnaast worden in ziekenhuizen in deze districten vrouwen met een POP geopereerd door een Nepalese gynaecoloog met ondersteuning van gynaecologen van de stichting Vrouwen voor Vrouwen.

In de loop der jaren is de aard van het werk verschoven van directe hulpverlening naar ondersteuning van Nepalese zorgverleners. Niet alleen op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook op het gebied van evaluatie van verleende zorg. In de loop der jaren is meerdere malen een evaluatie onderzoek uitgevoerd met soms verrassende bevindingen.

- Loes Harmsen, voorzitter stichting Vrouwen voor Vrouwen

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek