Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Oproep kandidaten Corrie Hermannprijs 2021

dinsdag 2 maart 2021

De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

Iedere twee jaar kent de VNVA de Corrie Hermannprijs toe aan een vrouwelijke arts die met haar inzet en resultaten een bijdrage levert aan het realiseren van de doelstellingen van de VNVA. Tevens kunnen vrouwen die het doctoraal of het bachelorexamen in een andere richting dan geneeskunde hebben afgelegd en werkzaam zijn in de Nederlandse gezondheidszorg in aanmerking komen voor de Corrie Hermannprijs. Graag attenderen wij u op de mogelijkheid potentiële kandidaten voor deze prijs aan ons bekend te maken.

Heeft u in uw opleidingsziekenhuis een vrouwelijke arts, die

  • wetenschappelijk actief is op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg
  • wetenschappelijke resultaten weet te vertalen naar maatschappelijke relevantie?
  • aandacht heeft voor seksegebonden aspecten in haar werk of nevenfuncties?
  • baanbrekend, grensverleggend en/of inspirerend is?
  • zich inzet voor de zichtbaarheid van vrouwelijke artsen in wetenschap, beleid en/of bestuur?

De Commissie Corrie Hermannprijs vraagt een onderbouwing van de kandidatuur in de vorm van een aanbiedingsbrief met daarin opgenomen een beschrijving van de relevante activiteiten van de kandidate en aangehecht CV (zie ook www.vnva.nl). U kunt dit per email versturen naar vnvamail@vnva.nl.

Uw reactie dient binnen te zijn vóór 19 april 2021.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek