Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Uitkomsten Ledenraadpleging 2022

dinsdag 5 juli 2022

Onze meest recente ledenraadpleging heeft de aandacht gehad van 93 collega-leden.

Een derde van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan coaching bij het omgaan met de werkdruk, het vinden van de werk-privé-balans en of de afbouw richting het pensioen.

De uitstroom van medewerkers uit de zorg is verontrustend groot. De aangedragen maatregelen om collega’s voor de gezondheidszorg te behouden kunnen grofweg verdeeld worden in drie groepen.
Ten eerste het aanpakken van de werkdruk met betere werktijden, meer collega’s, het vermijden van te hoge verwachtingen en eisen, het erkennen van management/ opleidingstaken als werktijd en betere revalidatie-trajecten na uitval.
Ten tweede het faciliteren van de combinatie van werk en privé zoals met betere kinderopvang en flexibilisering van de werktijden.
En last but not least, de werkplezier gerelateerde zaken zoals het verminderen van energievretende zaken (bureaucratie, administratieve lasten, verharding en zakelijke kant, angstcultuur) en het behouden dan wel het herwinnen van waardering, regie, eigen drijfveren, ruimte en tijd voor empathie en compassie, voor patiënt en zorgverlener, en meer tijd voor het ‘echte werk’.
Onder de respondenten, die vervroegd gestopt zijn met hun baan in de zorg, blijken elementen als tijd, werkdruk, regie en combi werk/gezin de aanleiding tot uitval. Het lijkt er dan ook op dat de eerdergenoemde maatregelen zo maar waardevol en effectief zouden kunnen blijken om mensen binnen boord te houden.

Met de ledenraadpleging hebben we veel informatie mogen ontvangen, waar we de komende tijd verder mee aan de slag kunnen, zoals nieuwe onderwerpen voor de huiskamermeetings, waarvoor veel dank.
Veel leden hebben aangegeven bereid te zijn om zich actief in te zetten voor een aantal mooie zaken zoals professioneel coaching met de VNVA, ondersteuning aan vluchtelingen of met hulp aan de jury van de Schrijfprijs. Wat nog eens bevestigt hoe mooi en levendig onze vereniging is.

- Lewi Vogelpoel

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek