Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Oproep kandidaten VNVA Essayprijs 2020/2021

maandag 19 oktober 2020

Thema VNVA Essayprijs 2020/2021: Vrouwen fijngevoeliger?

“Vrouwen komen van Venus en mannen komen van Mars” meende John Gray al in 1992 en daarna is er veel over geschreven.

Vaak wordt gezegd dat vrouwen fijngevoeliger zijn dan mannen. Of toch in ieder geval anders gevoelig. Dit zou onder andere te maken hebben met andere verbindingen tussen verschillende delen van ons brein.

Die gevoeligheid zou zich niet alleen uiten in een beter gevoel voor nuances in de sociale context van dingen maar ook een groter gevoel voor de esthetiek, voor wat mooi is. Als dat zo is, wat brengt dat ons in ons vak als arts? Is dat eerder een voordeel of een nadeel of is dat helemaal afhankelijk van de situatie? En gaat het dan om grote emoties of kleine nuances, die we als vrouw over het algemeen beter aanvoelen? Gaat het over empathie, compassie voor de patiënt of ook over bij je eigen gevoel kunnen blijven bij bepaalde dilemma’s in de geneeskunde? Geldt dat voor alle vrouwelijke artsen?

Zijn er ook nadelen aan fijngevoeligheid? Wat betekent een grotere gevoeligheid voor de samenwerking met minder gevoelige mensen (mannen?). Is het in bepaalde gevallen beter om je gevoeligheid (gedeeltelijk) uit te kunnen schakelen?

Voel je je aangesproken over dit thema? Heb je hier persoonlijke ervaring mee? We nodigen je van harte uit! Klim in de pen en schrijf een essay over dit onderwerp. Deadline indienen essay: 31 december 2020 via vnvamail@vnva.nl

Klik hier voor de criteria voor de essays.

Over de VNVA Essayprijs
De VNVA-essayprijs is in het leven geroepen om meer aandacht te krijgen voor meer gender- of vrouw- geassocieerd maatschappelijk of wetenschappelijk onderzoek. Artsen (m/v) vanuit allerlei vakgebieden worden gestimuleerd om te schrijven en mee te dingen naar deze prijs. Gebruik je eigen invalshoek en creativiteit. Een wetenschappelijke basis is niet nodig.

In 2018 was Mala Misra-Isrie prijswinnares met het essay ”Hoera, het is een meisje” over de ethische dilemma’s bij het verschil tussen een geboorte van een jongetje of een meisje in India. Het abstract werd gepresenteerd op het Medical Woman International Association (MWIA) congres in New York. In 2019 won Thea Heeren de prijs voor haar essay “We kunnen nog niet achteroverleunen” naar aanleiding van het thema: 100 jaar Vrouwenkiesrecht

De prijs bestaat uit een oorkonde, een podium op het najaarssymposium en toekenning van een cheque van 250 euro (vrij besteedbaar). Samenwerking met het VNVA-bestuur tot verwerking van een publicatie is gewenst.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek