Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

VNVA Essayprijs

De VNVA Essayprijs is in het leven geroepen om meer aandacht voor gender of vrouw-geassocieerde maatschappelijk en wetenschappelijk onderzoek te verkrijgen. Een essay schrijven is een laagdrempelige en toegankelijke wijze voor artsen van diverse vakgebieden om deel te nemen. Een wetenschappelijke basis is niet noodzakelijk. De opdracht kan worden geschreven zonder hoge publicatie-eisen.

De lancering van de essayprijs 2018 leidde tot 3 succesvolle nominaties waarvan 1 winnares. Daarom geven een vervolg aan deze prijs in het nieuwe jaar: de VNVA Essayprijs 2019. We hebben een duidelijk thema gekozen in het kader van het jubileumjaar 2019, namelijk het 100-jarig bestaan van het vrouwenkiesrecht.

Klim in de pen en schrijf een essay over dit onderwerp. Wat weet jij over de invloed van vrouwelijke artsen in de politiek? Wat is er veranderd in de loop der tijd? Waar zou meer aandacht voor mogen komen? Wat ervaar jij in de praktijk over gelijke rechten of politieke invloeden op het werk? Laat je verhaal en stem horen, en schrijf een bevlogen essay over het 100 jaar actief vrouwenkiesrecht.

De prijs bestaat uit een oorkonde met toekenning van een cheque van 250 euro (vrij besteedbaar) en een presentatie op het najaarssymposium 2019. Samenwerking met het VNVA bestuur tot verwerking van een publicatie is wenselijk.

Deadline: 31-7-2019

Inzending naar vnvamail@vnva.nl.


Namens het bestuur en de jury

Female_doctor
Sluiten
X Zoek