Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Uitwerking VNVA Ledenraadpleging juni 2020

woensdag 11 november 2020

Af en toe houden wij een ledenraadpleging om de mening van onze leden te peilen over allerlei zaken waarmee wij binnen de VNVA bezig zijn of waar wij mee geconfronteerd worden. Het mooiste is natuurlijk de discussies die we op ledenvergaderingen kunnen hebben, maar dit is een goed alternatief. We hebben hier ook in potentie een groot bereik mee, want het is laagdrempeliger om vanachter je pc een reactie te geven. Zo waren er in het voorjaar ook een aantal onderwerpen waarover wij graag wilden weten of onze koers op instemming kon rekenen of niet.

Over vijf verschillende onderwerpen hebben wij jullie mening gevraagd, waarop veel leden hebben gereageerd. Lobke van Overbeek heeft de resultaten mooi uitgewerkt in een PowerPoint en gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van 3 oktober jl. Bij elk onderwerp wordt besproken hoe wij verder aan de slag gaan met dit onderwerp.

De eerste vraag was naar aanleiding van een interview dat de voorzitter van de VNVA had met Medisch Contact. Daarbij kwam aan de orde dat het voor jonge artsen tegenwoordig een vereiste lijkt te zijn om gepromoveerd te zijn om in aanmerking te komen voor een specialistenopleiding. Vaak moet dat dan ook gelijktijdig gebeuren. Omdat dit in dezelfde periode kan zijn waarop mensen hun gezin stichten is het spitstijd in hun leven en dat maakt dat vooral vrouwen afhaken. Onze leden waren met ons van mening dat het gepromoveerd zijn geen toegevoegde waarde had om een goede specialist te worden. Men pleitte juist voor goed overleg met de AIOS om tot een gezond rooster voor de opleiding te komen. Naar aanleiding van deze discussie willen wij met verschillende partijen in gesprek gaan en een rondetafel-discussie voeren over met name promoveren opdat er meer ruimte komt voor variatie waarbij er veel meer aansluiting wordt gezocht bij de mogelijkheden voor elke jonge dokter. Ook promoveren kan dat zijn!

Het tweede onderwerp ging over de abortuspil. In het begin van de eerste lockdown-periode i.v.m. COVID-19, werd de vraag opgeworpen of de huisarts de abortuspil zou moeten kunnen verstrekken. Al jarenlang is dit een wens waarbij de organisatie Women on Waves zich onder andere voor inspant. Wij hebben hier al een discussie over gevoerd met verschillende belangengroeperingen, waarbij wij in de nieuwbrief nr. 3 van verslag van hebben gedaan. De meerderheid van de leden gaf aan dat dit onderwerp bij de VNVA past en dat het belangrijk is om met dit onderwerp op te komen voor onze vrouwelijke leden en vrouwelijke patiënten. Nu met een nieuwe lockdown in het vooruitzicht blijft het een actueel thema, waarbij wij het standpunt huldigen dat vrouwen zeggenschap hebben over hun eigen lichaam en gezondheid, waarbij het veilig afbreken van een zwangerschap ook hoort.

Een derde vraag was van meer praktische aard: wij hebben als service voor onze leden een abonnement op het Kenniscentrum Sekse & Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO). Het is niet duidelijk hoeveel gebruik hiervan gemaakt wordt, maar een belemmering werd recent opgeworpen doordat men eerst moet inloggen voordat de gegevens bereikbaar zijn. Door de leden werd dit niet als een bezwaar gezien, waarop wij het abonnement continueren. Mogelijk is nu ook zichtbaar hoeveel leden gebruik maken van het kenniscentrum.

Onze vierde vraag ging over de ervaringen met de andere manier van werken t.g.v. de COVID-19 pandemie. De mogelijkheden voor contact, vergaderingen en nascholingen (webinars) werden als verruiming van het overleg gezien, die zeker behouden moeten blijven. Aan de andere kant is het geen vervanging voor het persoonlijke contact, wat node gemist wordt. Mensen ervaren het daarnaast als lastig om de focus te houden of juist om de werkzaamheden te begrenzen bij thuiswerken. Wat als pluspunt wordt ervaren is de reistijd die vrijkomt en de mogelijkheid om op afstand te participeren in activiteiten. Met deze aspecten zal het VNVA-bestuur rekening houden om activiteiten al dan niet digitaal te organiseren en daar een goede balans in te vinden.

Het laatste onderwerp was wat men als les uit de veranderingen ten gevolge van de pandemie zou willen halen. Bij ‘veranderingen behouden’ werden genoemd: minder vliegen, betere waardering, internationale solidariteit. Bij ‘veranderingen niet-behouden’ werden genoemd: de emotionele belasting, gevoel van onvrijheid en angst voor de gezondheid. Het zijn aspecten waar wij als VNVA geen invloed op kunnen uitoefenen, maar elkaar steunen in zwaardere tijden zullen wij wel steeds proberen!

Met dank voor alle reacties,

Lydia Ketting-Stroet

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek