Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Goed nieuws en slecht nieuws voor onze jonge collega’s

vrijdag 12 april 2019

Te beginnen met het slechte nieuws. Naar verwachting wordt de instroom van AIOS verhoogd op advies van het capaciteitsorgaan en laat men tegen het advies van hetzelfde orgaan het overschot aan basisartsen verder oplopen. Met de werkloosheid onder de jonge klaren, al dan niet met genoodzaakt uitwijken naar het buitenland en het uit blijven van vaste contracten nog vers in het geheugen, is dit best verontrustend te noemen voor onze collega’s, die nog geen (vaste) baan hebben.

Goed nieuws is dat het Europees Parlement op 4 april jongstleden nieuwe regels heeft aangenomen die het combineren van werk en privéleven makkelijker gaan maken, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren en vaders meer tijd zouden kunnen geven met hun gezin. De lidstaten hebben 3 jaar de tijd om de nieuwe regels te implementeren, deze zijn:

  • Minimumnormen voor ouderschaps- en mantelzorgverlof moeten straks in wetgeving worden vastgelegd.
  • Minstens 10 (nu 5) werkdagen betaald ‘vaderschapsverlof’ voor de partners rond het tijdstip van de geboorte van het kind. Per 1 juli 2020 zouden partners in Nederland overigens al tot vijf weken aanvullend geboorteverlof kunnen opnemen tegen 70 procent van het loon, betaald door het UWV.
  • Nederlandse ouders hebben nu al recht op onbetaald ouderschapsverlof, in totaal zes maanden verlof, totdat een kind acht jaar is. Binnen de EU komt nu een recht op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald en niet overdraagbaar zijn. De lidstaten bepalen zelf de hoogte van de betaling en door wie dit uitgekeerd zal worden.
  • Werknemers die voor ernstig zieke of afhankelijke familieleden zorgen, krijgen recht op vijf dagen mantelzorgverlof per jaar.
  • Ouders en verzorgers krijgen het recht om flexibele werkregelingen aan te vragen, bijvoorbeeld flexibele of beperkte werktijden.

Hopelijk wordt het met deze maatregelen in de toekomst wat makkelijker om alle ballen in de lucht te houden.

- Lewi Vogelpoel

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek