Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Gert-Jan Prosman - 2 december 2014

dinsdag 2 december 2014

Op 2 december 2014 verdedigde Gert-Jan Proman zijn proefschrift: Mentor mother support: bridging the gap. Ongeveer 30 procent van de vrouwen in Nederland die de huisarts bezoeken, is ooit slachtoffer geweest van partnergeweld. De helft hiervan heeft depressieve klachten. Dat blijkt uit het proefschrift van Gert-Jan Prosman vanuit de afdeling Vrouwen Studies Medische Wetenschappen van het Radboudumc. Uit zijn onderzoek blijkt ook dat partnergeweld bij migranten veel meer voorkomt dan onder autochtone vrouwen (40% t.o.v. 25%).

Uit het onderzoek blijkt ook dat partnergeweld door de huisarts als reden voor klachten nog te weinig wordt herkend. „Vrouwen zelf durven vanwege schaamtegevoelens dit onderwerp vaak niet aan te stippen bij de huisarts en ook de huisarts herkent het niet. Als een vrouw de huisarts veel bezoekt vanwege sociale, gynaecologische of verslavingsklachten, zou dat voor de dokter een indicatie kunnen zijn dat er misschien sprake zou kunnen zijn van partnergeweld. Mishandelde vrouwen bezoeken de huisarts nl. veel vaker, dan niet slachtoffers. Vrouwen met dergelijke klachten, krijgen volgens hem ook veel vaker antidepressiva voorgeschreven. Ook worden zij veel vaker doorverwezen voor verder diagnostisch onderzoek naar het ziekenhuis en naar een psycholoog.”

Op dit moment schiet de aangeboden vanuit de eerste lijn en de GGZ hulp aan mishandelde vrouwen tekort. Om de hulp aan mishandelde vrouwen te verbeteren, is een nieuw beroep vanuit de huisartsenpraktijk ontwikkeld: mentormoeder. Bij partnergeweld verwees de huisarts de vrouwen naar mentormoeder hulp voor Steun en Advies (MeMoSA). In het totaal hebben 43 vrouwen deelgenomen aan dit onderzoek en zijn ze gedurende 16 weken wekelijks keer thuis bezocht door een speciaal getrainde mentormoeder. Deze mentormoeders hadden allen een multiculturele achtergrond, waardoor cultuur sensitieve hulpverlening is aangeboden. De vrouwen kregen hulp om adequater om te gaan met partnergeweld en werden ook geholpen met hun depressie. Daarnaast kregen ze ook praktische hulp bij het vinden van een baan en opleiding of aanvullende hulp voor henzelf of hun kinderen. Ook werden de moeders ondersteund in de opvoeding, omdat ook kinderen die getuige zijn van geweld vaker psychische klachten hebben. De methode bleek succesvol: bij 25 van de 43 vrouwen stopte na de interventie het geweld. Door de hulp van de mentormoeders zijn de vrouwen sterker geworden en kunnen zij beter met de dreiging van partnergeweld om te gaan. Ze hebben vaardigheden geleerd, waardoor ze de man beter duidelijk kunnen maken wanneer hij ongewenst gedrag vertoont. Verder is door de hulp ook de depressieve klachten met 35 procent onder de vrouwen gedaald.

Achtergronden over Gert-Jan Prosman

Gert-Jan Prosman is vanaf 1-1-2013 parttime als UD werkzaam op de universiteit Utrecht bij de Afdeling Klinische & Gezondheidspsychologie en heeft een psychologenpraktijk in Papendrecht en Dordrecht. Als GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut en eerstelijnspsycholoog voert hij behandelingen uit binnen de GBGGZ.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek