Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Ineke Postma - 2 juli 2014

woensdag 2 juli 2014

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning

Ineke Postma, 2 juli 2014 om 11:00 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Vrouwen die preeclampsie of eclampsie doormaakten tijdens hun zwangerschap uiten jaren later vaker cognitieve problemen en symptomen van angst en depressie in het dagelijks leven, blijkt uit dit proefschrift. Er blijkt echter geen sprake te zijn van objectief aantoonbare dysfunctie op neurocognitieve tests.

Subjectieve cognitieve problemen zijn lastig te interpreteren omdat zij sterk multifactorieel bepaald zijn. Deze zelfgerapporteerde cognitieve problemen zouden kunnen worden geïnterpreteerd als een maat voor executieve controle (de sturing en controle over cognitieve processen). Hierbij ervaren individuen, met symptomen van angst en depressie, cognitieve problemen, met name in complexe en stressvolle situaties van alledag. Een goede prestatie in een gestructureerde testsetting sluit problemen op taken in complexe alledaagse situaties dus niet uit.

Daarnaast wordt in dit proefschrift beschreven dat vrouwen die pre-eclampsie (< 37 weken zwangerschap) en eclampsie doormaakten vaker neuroradiologisch aantoonbare wittestoflaesies hebben dan vrouwen die een normotensieve zwangerschap doormaakten en vrouwen die nooit zwanger waren. De aanwezigheid van deze wittstoflaesies lijkt niet gerelateerd aan objectieve neurocognitieve testresultaten, zelfgerapporteerde cognitieve problemen noch symptomen van angst en depressie. Ook lijken de wittestoflaesies niet gerelateerd aan het doormaken van een zwangerschap op zich. Mogelijk hangen deze laesies samen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen die pre-eclampsie doormaakten.

Dit proefschrift ondersteunt de veronderstelling dat preeclampsie een aandoening is die samenhangt met emotionele, cardiovasculaire en cerebrovasculaire gezondheid op de lange termijn. Ook al was er geen cognitief dysfunctioneren aantoonbaar, vrouwen die cognitieve problemen rapporteren verdienen aandacht. Verder onderzoek zal moeten aantonen of wittestofafwijkingen en subjectieve cognitieve problemen een indicator zijn voor cognitief dysfunctioneren op oudere leeftijd.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek