Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg

Gerecenseerd door: Marianne Leenders, anesthesioloog/pijnbehandelaar

Dit boek is geschreven voor onderwijs aan studenten geneeskunde, maar ook voor de arts die dit niet in haar opleiding heeft gehad biedt het een schat aan informatie.

De verschillende hoofdstukken zijn steeds door een jurist en een ethicus samen geschreven, waardoor beide aspecten evenwichtig worden belicht. Het hele boek heeft een zeer prettige, leesbare stijl die de ogenschijnlijk zware onderwerpen bijzonder toegankelijk maakt. Ieder hoofdstuk behandelt zowel de juridische als de ethische kant van een thema, met een vaste opbouw. Het betreft meer voor de hand liggende onderwerpen als “Begin van het leven” , “Rond het levenseinde”, en “ Dwang in de psychiatrie” maar ook de “organisatie van zorg”, “kwaliteit van zorg” en “medisch-wetenschappelijk onderzoek” komen aan de orde. In elk hoofdstuk wordt in het begin een casus beschreven, waar later op terug gekomen wordt. Dit geeft een praktisch perspectief, prikkelt tot meedenken en maakt de net opgedane kennis direct toepasbaar. De hoofdstukken sluiten af met toetsvragen.

Ik vond de combinatie van : ’wat zegt de wet en wat zijn de ethische aspecten’ zeer inspirerend. Het geeft de grenzen aan die de wet stelt en daar binnen de ruimte waar de ethiek behulpzaam kan zijn. Op een aantal plaatsen wordt er voor gepleit over ingewikkelde casuïstiek een moreel beraad te houden, waarbij ethische problemen worden onderzocht in een gestructureerd gesprek tussen betrokkenen in de praktijk. Dit is gericht op het uitwisselen van perspectieven, uitgaande van ieders morele ervaring, waarbij alle deelnemers inbreng hebben en gezamenlijk de in de gegeven situatie van belang zijnde waarden en normen onderzoeken. Zoals de auteurs in hun inleiding schrijven is gezondheidsethiek gebaseerd op een combinatie van theorie en ervaring en gebaat bij informatie uit de praktijk. Op deze manier worden de theorieën aangescherpt en breed toepasbaar.

Na het lezen van het basisboek ethiek en recht in de gezondheidszorg ervaar ik meer begrip van ingewikkelde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld wilsonbekwaamheid. Iedereen met interesse in recht en ethiek kan ik het lezen van dit boek van harte aanbevelen.

9200000051724701
Sluiten
X Zoek