Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

De biografie als medicijn

Gerecenseerd:
De biografie als medicijn.

De zin van levens-verhalen in de zorg.

Auteur: Susanne Kruys.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die op zoek ik naar zingeving. Susanne Kruys laat zien hoe mensen, werkzaam in de zorg, zoals bv Jim van Os en Machteld Huber in biografische dialoog met haar hun levensthema ontdekken. En ook wat dat voor hun betekent als persoon en als zorgverlener voor de toekomst. Heel duidelijk laten de interviews zien dat wat je vandaag meemaakt het gevolg is van keuzes uit het verleden. En ook dat je keuzes van vandaag de toekomst van morgen bepalen. Daarnaast behandelt ze het verhaal van deze tijd, de vier dimensies van het bestaan, ziekte en gezondheid, de werkelijke ontmoeting, herstel en zingeving en goede zorg. Steeds koppelt ze deze thema’s aan de verhalen van de mensen die ze interviewde. Zonder uitzondering stellen de mensen in het boek zich heel kwetsbaar op. Ze geven daarmee een inkijk in zaken die er voor hun werkelijk toe doen. Ze zijn allen op zoek naar wie ze werkelijk zijn. Ze geven in hun reflectie aan dat ze door deze biografische dialoog zich bewuster worden van hun keuzes en beslissingen. En ook dat dit hun helpt sturing te geven aan hun leven. De verschillende thema’s hebben aan het eind vragenlijsten die helpen om zelf met je eigen biografie aan de slag te gaan.

Geesje Nijhof

Maart 2019

Sluiten
X Zoek