Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

De kracht van muziek voor kinderen met autisme

Gerecenseerd door: Marie-José van Hoof

Aaltje van Zweden en Matthieu Pater schreven samen het boek ‘De kracht van muziek voor kinderen en jongeren met autisme’, gebaseerd op hun jarenlange ervaring met muziektherapie als ouder van een zoon met autisme respectievelijk als muziektherapeut en onderzoeker van het effect van muziektherapie op het sociale gedrag van kinderen en jongeren met autisme. Beiden zijn verbonden aan Stichting Papageno, een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme.

Het boek bestaat uit 8 hoofdstukken: 1. de taal van muziek; 2. Autisme, iedereen is uniek; 3. Muziektherapie; 4. Muziek en verbinding; 5. Het geheim van muziek; 6. Wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk; 7. Zelf aan de slag; 8. Toegift. Er horen digitale bijlagen bij hoofdstuk 7 die via een code gedownload kunnen worden en gebruikt mogen worden voor persoonlijke doeleinden. Bovenstaande hoofdstukken geven een systematische, praktische en theoretisch goed onderbouwde inkijk in wat muziektherapie is, hoe het kan worden ingezet, welke behandeldoelen kunnen worden nagestreefd, wat het effect is op het brein en de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme, hoe het kan zorgen voor verbinding met o.a. ouders en klasgenoten en hoe het hun leven kan verrijken en kleuren met plezier in diverse settingen. Het non-verbale, ritmische en gestructureerde karakter van muziek kan juist helpen een gevoel van basisveiligheid te bewerkstelligen, zorgen voor emotionele en stressregulatie, beweging, allerlei sociale, motorische en communicatieve vaardigheden verbeteren en bovendien het zelfrespect verhogen en optimisme induceren. Aan geen enkele andere (verbale) (psycho)therapie kan deze veelheid aan effecten toegeschreven worden. Het is dan ook van groot belang dat dit boek tot stand gekomen is in een goed leesbaar en toegankelijk format voor degenen die meer willen weten over de achtergronden van muziektherapie bij kinderen en jongeren met autisme. Zowel zij die al kennis maakten met muziektherapie als zij die zoekend naar ontwikkeling van vaardigheden voor hun zoon of dochter zich begeven op onbekend terrein na een diagnose autisme of autismespectrumstoornis. Ook voor GGZ-professionals is het essentieel het nut van muziektherapie voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme scherp voor ogen te hebben en hier ook qua behandeling op in te steken bij hun patiënten. Het boek zal beslist verder inspireren en hoop bieden op ontwikkeling door muziektherapie die op andere manieren mogelijk nooit tot stand zou kunnen worden gebracht. Zoals professor René Kahn stelt in het boek: "Muziek als medicijn voor het brein!"

849x1200
Sluiten
X Zoek