Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

De power patiënt

Gerecenseerd door: Wybrich Cnossen

‘Shared decision making’ is van deze tijd. Wat betekent dit? Waar sta jij nu en waar wil je naartoe werken als je gezondheid op het spel staat? Hoe werkt een ziekenhuis? Welke informatie heb jij nodig om samen met de arts een behandeling te starten?

De Power Patient is een stevig handboek met handvaten voor mensen die beter willen begrijpen, vragen stellen, overleggen met de arts om gefundeerd beslissingen te nemen over eigen welzijn en gezondheid. De POWER piramide biedt je de structuur om hiermee aan de slag te gaan. Elke letter van het woord POWER heeft een betekenis bij deze pro-actieve aanpak.

Begin bij de basis van de piramide, namelijk jouw eigen fundamentele Principes. Voor de diagnose is heldere informatie over de klachten en gedegen Onderzoek door de arts noodzakelijk. Vervolgens moet je te Weten komen welke behandelopties er bestaan. Hierbij is belangrijk waar en welke behandeling passend is. Ga dan Energiek te werk samen met je behandelaar en verpleging. Voor het gewenste Resultaat staan therapietrouw en het voorkomen van complicaties voorop.

Inhoudelijk kom je op een structurele wijze in aanraking met de aandachtspunten voor de communicatie tussen jou en jouw arts. Met dit boek weet je hoe en welke vragen en informatie het best geformuleerd worden om verder te komen bij o.a. keuzes maken en stappen zetten in het behandelproces. Fundamentele vragen aan jezelf en gezondheidsvragen aan een arts lijken aanvankelijk een open deur. De praktijk toont aan dat over veel keuzes of scenario’s bij een acute opname of geplande operatie niet is nagedacht. Dit boek geeft een aanzet tot het maken van persoonlijke keuzes over zorgverlening en afspraken met partner en familie.
De Patientenfederatie NPCF heeft voor de keuze van passende behandeling concreet ‘3 goede vragen’ opgesteld. De lezer wordt ook aangezet tot kritisch nadenken over zijn of haar eigen zorgtraject aan de hand van leerzame anekdotes. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen genoteerd aan de Power Patient, de lezer.

Dit boek is niet alleen interessant voor (chronisch) zieken, maar ook voor gezonde personen, ouderen, familieleden van een zieke. Eveneens een leerzaam boek voor artsen die een beroepsmatige en persoonlijke twee rol hebben, namelijk als arts in gesprek met de patient, maar ook zelf als patient (in spe) of oudere die voor beslissingen zal komen te staan. Zowel artsen als patienten komen aan het woord om ervaringen te delen in de patientenrol. Ook de auteur zelf is een chronische patiente en ervaringsdeskundige op het gebied van gezondheidszorg en samenwerking met ziekenhuizen voor een eigen passend behandelplan.
De leesbaarheid is perfect afgestemd op niet-medici. Er wordt zelfs uitleg gegeven over de diverse medische hulpverleners met een verklarende lijst van een aantal vaktermen.

Kortom, houd de regie over jouw zorgtraject! Werk samen met de arts en bedenk welke zorg passend is voor jou. Blijf kapitein op het schip dat jouw lichaam heet. Heel veel POWER momenten bij het lezen van dit boek!

Check ook de volgende websites:
www.powerpatient.nl en ontvang gratis het werkboek erbij
www.3goedevragen.nl

9200000050046070
Sluiten
X Zoek