Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Handboek Kinder- en jeugdpsychiatrie

Gerecenseerd door: Marie-José van Hoof

Met een voorwoord van Kinderombudsvrouw prof. dr. mr. Margrite Kalverboer en een inleiding door beide redacteurs kinderpsychiaters prof. dr. Ramón Lindauer en prof. dr. Wouter Staal is de lang verwachte vernieuwde versie Handboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie in 2022 gepubliceerd. Het 15 jaar terug verschenen boekwerk over kinder- en jeugdpsychiatrie van Verhulst, Verheij en Ferdinand (Van Gorcum, 2007) bestond uit drie delen: Onderzoek en diagnostiek, Psychopathologie, Behandeling en Begeleiding. Het huidige handboek kinder- en jeugdpsychiatrie is ingedeeld in vijf onderdelen: 1. kinderen, adolescenten en hun leefomgeving; 2. kinder- en jeugdpsychiatrische werkwijze; 3. kinder- en jeugdpsychiatrische syndromen; 4. van categoriaal naar dimensionaal denken; 5. maatschappelijke aspecten. Deze indeling beoogt het gros van de onderwerpen die spelen in de kinder- en jeugdpsychiatrie te omvatten op een zo overzichtelijk mogelijke manier. Dat is geen sinecure gezien het feit dat veel van deze onderwerpen op elkaar ingrijpen, in elkaars verlengde liggen of soms juist op gespannen voet met elkaar staan. Zo is de traditionele indeling volgens de DSM-5 er een die in eerste instantie haaks lijkt te staan op een dimensionale benadering van problematiek. Toch blijkt dat goed samen te kunnen gaan met enig beleid. Bij onderdeel 4 mist jammer genoeg gehechtheid als gebleken trans diagnostische factor voor psychopathologie.

De afgelopen 15 jaar zijn kennis van praktijk en wetenschap in de kinder- en jeugdpsychiatrie enorm toegenomen en hebben zich ook diverse ontwikkelingen binnen het vakgebied voorgedaan. Het handboek weet deze op overzichtelijke wijze, goed leesbaar, leerbaar en bruikbaar te presenteren voor de klinische praktijk. Bij het nieuwe handboek hoort ook een online leeromgeving die men kan activeren door de op het voorblad meegeleverde inlogcode te gebruiken. Per hoofdstuk zijn tentamenvragen gemaakt en voor sommige hoofdstukken staat casuïstiek vermeld. De kennisclips zijn nog niet beschikbaar. Een boek met leeromgeving in de groei dus. Even geduld a.u.b.

Het handboek is primair geschreven voor het onderwijs in de kinder‑ en jeugdpsychiatrie aan studenten geneeskunde. In tweede instantie wil het ook bruikbaar zijn voor alle beroepsgroepen in de jeugd-ggz van kinder‑ en jeugdpsychiaters, huisartsen, kinderartsen, tot gz‑psychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, en kinder‑ en researchverpleegkundigen, maatschappelijk en forensisch werkers.

Met bijdragen uit de hele jeugd-ggz gemeenschap aan de online leeromgeving wordt het handboek kinder- en jeugdpsychiatrie hopelijk een standaard referentiewerk verrijkt met nuttige praktijkvoorbeelden die menig kind en gezin ten goede komt.

550x777
Sluiten
X Zoek