Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Handboek vrouwspecifieke geneeskunde

Gerecenseerd door: Clara Peters, huisarts

Geneeskundeboek.nl, december 2013. ISBN: 9789085621201

Vrouwen en mannen zijn niet gelijk. Het belang van kennis van gender verschillen in de dagelijkse medische praktijk doet ertoe. Deze kennis moet leiden tot verschillen in behandeling, juist om “gelijke” resultaten te krijgen. Eigenlijk is de huidige geneeskunde nog tamelijk vrouwonvriendelijk.

Als praktiserend huisarts was mij dit al enigszins bekend uit eerder publicaties vanuit de onderzoeksgroep van Toine Lagro en veel van haar promovenda. Toch is dit handboek juist voor artsen in opleiding tot huisarts of specialist maar zeker ook voor een groot aantal medisch specialisten van belang. Het boek bevat een scala aan onderwerpen waarbij kennis van genderverschillen een belangrijke rol kan spelen, niet alleen in de spreekkamer maar ook in onderzoek. En…niet alleen de sekse van de patiënt doet ertoe, maar soms ook de sekse van de dokter. Vanzelfsprekend nemen vrouwspecifieke onderwerpen als gynaecologie, verloskunde en mammacarcinoom een prominente plaats in.

Voor de niet –wetenschappers onder ons is het boek ook toegankelijk: elk hoofdstuk begint met een herkenbare casus, en eindigt na inleiding en uitleg van de belangrijkste relevante genderverschillen van een bepaalde aandoening of zorgprobleem met enkele kernachtige take home messages. Zo wordt het zelfs bij moeilijker onderwerpen toch aantrekkelijk gemaakt om door te lezen. Wist U bijvoorbeeld dat het fenotype bij vrouwelijke draagsters van geslachtsgebonden aandoeningen soms net zo ernstige symptomen kan geven dan bij aangedane mannen? Dat geneesmiddelen waarvan bewezen is dat ze bij vrouwen effectiever werken meteen ook ernstiger bijwerkingen kunnen geven?

Zoals een van de auteurs al opmerkte: Iedere arts moet deze kennis hebben omdat dit heel belangrijk is om een goede arts te zijn.

Het boek is vrij prijzig (€ 65,-) voor startende artsen maar daarvoor krijgt U wel een prachtige gebonden uitgave met veel beeldmateriaal. Tip: koop het samen met enkele collega’s of met uw afdeling of declareer het als studiemateriaal.

9789085621201_1
Sluiten
X Zoek