Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Het verstrooide brein

Gerecenseerd door: Marie-José van Hoof

In zijn boek ‘Scattered Minds’ vertaald naar ‘Het verstrooide brein’ beschrijft Gabor Maté, Canadees arts met ervaring op het gebied van o.a. psychische aandoeningen, zijn visie op en ervaringen met Aandachtstekortstoornis, afgekort ADD.

In zes hoofdstukken zet hij uiteen wat ADD inhoudt, hoe het brein zich ontwikkelt en hersencircuits zich ontwikkelen die passen bij ADD, wat de wortels van ADD in gezin en samenleving zijn, wat de betekenis is van kenmerken van ADD, en hoe het helingsproces van kinderen en volwassenen met ADD eruitziet. Hij beschrijft e.e.a. zowel als arts als ervaringsdeskundige, omdat hijzelf en zijn drie kinderen ook ADD hebben naar hij zegt.

Zoals vaker met uit het Engels in het Nederlands vertaalde boeken moet de lezer bereid zijn de enigszins overdreven, wollige en cultureel niet altijd passende verhaaltrant naast zich neer te leggen zonder geïrriteerd te raken. Kennelijk bestaat er veel onbegrip en stigma rondom ADD in de Canadees-Amerikaanse context en heeft de schrijver gemeend zich tegen deze culturele achtergrond te moeten uitspreken voor een meer genuanceerd beeld van ADD. Genuanceerd als het gaat om het concept, de ontstaansgeschiedenis, de differentiaaldiagnose, comorbiditeit en andere factoren van invloed en om de uiteindelijke aanpak en behandeling. Voor een Nederlandse kinder- en jeugdpsychiater klinkt dit als een open deur. Ouders die vermoeden dat hun kind ADD zou kunnen hebben, of hier al jaren zelf mee worstelen, kunnen het beste een ervaren kinder- en jeugdpsychiater consulteren en deze een goede analyse laten maken van de problematiek en veerkracht van hun kind of henzelf en vervolgens in geval van ADD een proefbehandeling met medicatie ondergaan. Zelf zal ik dit boek ter lezing aan een aantal ouders van kinderen met ADD en volwassenen met ADD aanbieden en hen vragen om hun feedback. Mochten zij aangeven iets aan dit boek te hebben, zal ik hierop terugkomen.

- Marie-José van Hoof

verstrooide brein
Sluiten
X Zoek