Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Medische Mensentaal

Gerecenseerd door Christel Selhorst, arts

Dit boek is geschikt voor beroepsmatige gebruikers van medische taal. Het duikt in de wereld van medische communicatie, waarbij het pijnpunten blootlegt en handvatten geeft om de kloof tussen medici en patiënten te overbruggen. Het eerste deel van het boek is gewijd aan een aantal theoretische aspecten van taalgebruik als doelgroepen en context, overigens heel helder geïllustreerd met lijsten voorbeelden van o.a. synoniemen, taalvariaties en vergeten medische woorden. Daarop volgt een uitgebreid gedeelte dat ingaat op allerlei praktische thema’s als vereenvoudigen, verhullen/onthullen en jargon. De hoofdstukken zijn zo geschreven dat ze afzonderlijk van elkaar geraadpleegd kunnen worden. Er staan veel herkenbare praktijkvoorbeelden genoemd passend bij de verschillende thema’s: ‘bent u bekend met diabetes?’ (hebt u het of kent u het?), spreken we van ‘lotgenoten’ (zielig?) of ‘ervaringsdeskundigen’ (ontoegankelijk?) of hoe interpreteert een patiënt ‘de toestand is stabiel’ (klinkt positief, maar kan ook onveranderlijk levensbedreigend betekenen).

Kortom, dit boek bundelt zeer compleet de dimensies van heldere communicatie in de zorg. Voor artsen kan dit boek als inspiratiebron fungeren om kritisch naar de eigen communicatie(middelen) te kijken. Door de informatiedichtheid is het niet een boek dat gemakkelijk in één keer uitleest. Reeds aan het begin van het boek waarschuwen de schrijvers dat het meestal niet mogelijk is om stellige uitspraken te doen ten aanzien van vuistregels voor gezond medisch taalgebruik. Dit gevoel blijft bij mij dan ook achter: communicatie is interessante en ingewikkelde materie - dit boek is een leidraad voor verdere bewustwording en hopelijk groei richting (nog) helderdere communicatie.

Sluiten
X Zoek