Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Onzeker Weten. Een inleiding in de radicale theologie.

Gerecenseerd door: Marianne Leenders

Onzeker weten, Rikko Voorberg

Radicale theologie is met een heel andere blik kijken naar God en religie. Veel meer vanuit een niet weten en twijfelen dan vanuit geloven met een vorm van zeker weten. Door te beginnen met vragen te stellen over het bestaan van God en de rol van Jezus wil de radicale theologie mensen in gesprek brengen en houden over de mogelijke boodschap van religies en de bijbel. Dit biedt openingen om te denken en communiceren over wat geloof, God, Jezus, of de teksten in de bijbel bij ieder persoonlijk te weeg kunnen brengen, juist door de gebaande paden te verlaten.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste gedeelte is geschreven vanuit de filosofisch-historische hoek door Bram Kalkman, religiewetenschapper. Via Descartes: ‘ Ik denk dus ik besta’ en Kant: ‘Durf te denken’, komt hij bij moderne denkers als Feuerbach, Marx, Freud en Nietzsche. Het zelfstandig denken is volgens hen in de plaats gekomen van het vanzelf geloven. Religie lijkt een middel om verlangens te verdoven, met God als almachtige vader. Zo hoeft de mens zijn angsten niet onder ogen te komen. Uiteindelijk verklaart Nietzsche God dood.

Het tweede deel legt een meer theoretische grondslag onder deze gedachten. Met behulp van begrippen als construct en event van de filosofen Caputo en Žižek legt Gerko Tempelman uit hoe de teksten in de bijbel gelezen kunnen worden met een frisse blik. Hij citeert ook Leonard Cohen: there is a crack in everything, that is where the light comes in. Door anders te kijken krijg je hele nieuwe inzichten.

In het laatste deel worden door Rikko Voorberg, theoloog praktische voorbeelden van acties gegeven zoals van de activiteiten van de PopUpKerk. Radicale theologie kan zich uiten in de vorm van onzeker spreken, omdat je niet mag zwijgen, onzeker helpen, omdat zoveel mensen hulp nodig hebben en onzeker verbinden, omdat je niet weet waaraan of aan wie.

Het boek is heel boeiend om te lezen en geeft veel stof tot nadenken.

Sluiten
X Zoek