Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Psychische klachten in de huisartsenpraktijk

Gerecenseerd door: Nicole Kronjee

Psychische klachten in de huisartsenpraktijk, Paul Rijnders, Maarten Cox, Richard Starmans.

Paul Rijnders is klinisch psycholoog, gz-psycholoog en cognitief therapeut.

Maarten Cox was 38 jaar huisarts in Den Haag en ontwikkelde de eerste kaderopleiding GGZ voor huisartsen aan het VUmc.

Richard Starmans is huisarts in Den Haag, straatdokter en kaderhuisarts GGZ.

Deze drie vormen samen de auteurs van het boek dat gaat over het KOP-model. Met dit model stellen huisartsen en POH’s-ggz (praktijkondersteuners ggz) samen met de patiënt een behandelwijze voor bestaande uit zes tot acht sessies. Psychische klachten (K) kunnen ontstaan als de draagkracht (P) tekortschiet bij belastende omstandigheden (O) waarbij K=OxP.

Van de psychische klachten in de huisartspraktijk komt 2/3 voor behandeling door de huisarts in samenwerking met de POH-ggz in aanmerking.

Met de invoering van het nieuwe ggz-stelsel in 2014 heeft de huisartsenzorg een prominentere rol binnen de ggz gekregen. Hierin vinden opvang, begeleiding en behandeling plaats van patiënten met milde psychische stoornissen en patiënten met een chronische kwetsbaarheid. Binnen de huisartspraktijk kan de huisarts in toenemende mate beschikken over de inzet van een POH-ggz. De behandeling vindt plaats met de minst ingrijpende interventie die past bij de aandoening. Het mobiliseren van zelfredzaamheid en het toepassen van oplossingsgerichte therapie (OT), problem solving therapy (PST) en cognitieve gedragstherapie (CGT) spelen een rol.

In het boek worden een aantal casussen beschreven. De behandeling daarvan kost tijd, soms veel tijd en af en toe is verwijzing toch niet te vermijden. Dit boek is van 2018. Tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van een andere insteek: positieve gezondheid. Niet de ziekte centraal maar een betekenisvol leven. Met nadruk op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen en niet op beperkingen en ziekte.

Sluiten
X Zoek