Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Overlegpunt seksuele intimidatie

De VNVA heeft, in samenwerking met het KNMG studentenplatform, een Overlegpunt over Seksuele Intimidatie opgericht waar co-assistenten, AIOS, ANIOS, vrouwen en mannen er terecht kunnen voor overleg.

Het niet-melden van seksuele intimidatie zou gelegen kunnen zijn in de (te) grote stap naar de vertrouwenspersoon. Daarnaast bestaat er mogelijk ook onzekerheid of deze persoon ook toegankelijk, respectievelijk bedoeld is voor medische studenten en coassistenten.

Het laagdrempelig Overlegpunt Seksuele Intimidatie is ingesteld zodat jonge collega's, zowel mannen als vrouwen, terecht kunnen om hun situatie en gevoelens te bespreken. Via dit overleg kan de meer officiele weg naar de vertrouwenpersonen van de ziekenhuizen/instellingen worden gewezen en met steun in de rug worden bewandeld.

Melden seksuele intimidatie

Je kunt voor overleg of meldingen gebruik maken van een speciaal mailadres waardoor vertrouwelijkheid gewaarborgd is. Je mailgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Je kunt ervoor kiezen om je vraag in de mail voor te leggen of je kunt per mail je naam en telefoonnummer doorgeven en vragen om teruggebeld te worden.

Sluiten
X Zoek