Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Het vrouwenbrein

Geresenceerd door: Nicole Kronjee

Iris Sommer, Het Vrouwenbrein

In dit boek beschrijft Iris Sommer de verschillen tussen het brein van mannen en vrouwen en laat zien dat vrouwen, die een kleiner brein hebben dan mannen, toch qua intelligentie niet onderdoen voor mannen. Gemiddeld doen vrouwen het in academisch opzicht iets beter dan mannen.

Vrouwen hebben een kleiner brein, minder zenuwcellen in de hersenschors maar wel meer verbindingen en een hogere verbranding.

Er zijn ook verschillen in het hormoonsysteem, het immuunsysteem en het stresssysteem. Vrouwen hebben tweemaal zoveel kans op dementie, mannen tweemaal zoveel op Parkinson.

Het geslachtshormoon testosteron geeft mannen een beter ruimtelijk voorstellingsvermogen. Dit vermogen kan getraind worden, je ziet het voorste gedeelte van de hippocampus dan groter worden. Dit is gunstig voor vrouwen.

Het hormoon oestrogeen dat meisjes vanaf het begin van de puberteit meer gaan produceren geeft dat meisjes zich al vroeg beheersen en minder neigen tot criminaliteit en middelengebruik dan jongens.

Bij vrouwen is er een verrassende correlatie tussen intelligentie en het cerebellaire netwerk. Dit onderdeel van de hersenen met zeer snelle verbindingen speelt een grote rol bij alle talige processen: spreken, lezen en schrijven.

Bij vrouwen is de gyrificatie hoger dan bij mannen vooral in de voorhoofdskwab waar het abstracte denken gebeurt en in de associatieschors waar informatie van de visuele en auditieve zintuigen gecombineerd wordt.

Na het lezen van dit boek had ik sterk het gevoel dat het nog niet zo gek is om vrouw te zijn.

Nicole Kronjee, arts n.p

Het vrouwenbrein
Het vrouwenbrein
Sluiten
X Zoek