Menu
Vereniging Trainingen Media VNVA events

Uitburgeren

Gerecenseerd door: Nicole Kronjee
De titel van dit boekje, eigenlijk meer een glossy, verwijst naar een citaat van Dick Swaab die voorstelde om naast een inburgeringscursus voor nieuwkomers voor alle burgers een uitburgeringscursus te organiseren.

Betty Meyboom (1939) was huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde.

Na haar pensioen hield zij lezingen voor gepensioneerden over vitaal en zinvol oud worden. Niemand stelde openlijk vragen over het levenseinde maar die vragen bleken er wel te zijn.

In dit boekje gaat zij daarop in, zij raadt iedereen van boven de 65 aan om ieder jaar de dag na je verjaardag het lijstje van je wensen en voorkeuren omtrent het levenseinde te checken en met je naasten en huisarts te bespreken.

Maak een levenstestament, benoem wie namens jou je wensen kenbaar kan maken als je het zelf niet meer kunt door ziekte of ongeval. Geef aan wanneer je niet meer gereanimeerd wilt worden en of je in aanmerking wilt komen voor euthanasie. Maar ook welke behandeling en zorg je wilt ontvangen. Dit kan goed door een eigen verklaring op te stellen, een voorbeeld daarvan staat achterin het boekje.

Bewaar je persoonlijke gegevens met testament en wilsverklaring samen met adressen, banknummers etc bij elkaar op een veilige plek en vertel dat aan je allernaaste.

Verder is er aandacht voor de periode direct na het overlijden. Begraven of cremeren, een kist met een binnenkist van stellinghout?

Wat een mooi en praktisch boekje!

Nicole Kronjee, arts np

Sluiten
X Zoek